Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2018

Αυτά είναι τα θέματα της Κυριακάτικης Ομιλίας (3 Ιουνίου 2018) του π.Νικολάου Μανώλη

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης      Ἡ πρώτη Κυριακή τοῦ Ἰουνίου ὁρίστηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας, ὡς ἡ ἑορτή των Νεομαρτύρων τῆς Πολωνίας τῶν μαρτυρησάντων ἀπό τούς ἀντίχριστους παπικούς. Σέ αὐτούς θά ἀναφερθῶ κατά τήν πρώτη ὥρα τῆς Ὁμιλίας μου.
     Στή δεύτερη ὥρα, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 29ης ἐπετείου τῆς ἱερωσύνης μου, θά κάνω ἀναφορά στήν μεγάλη εὐθύνη νά ὁμοιάσουμε στούς ἁγίους Πάντες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰδιαίτερες ἀπαιτήσεις ἀπό τό ράσο... Δεῖτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀνακοίνωσης

Τα θέματα της Κυριακάτικης ομιλίας (3 Ιουνίου 2018) του π.Θεοδώρου Ζήση

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης      Ἡ Πατερική διδασκαλία περί τῆς δράσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καθώς καί θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας θά ἀπασχολήσουν τή σύναξη τῆς οδοῦ Σούτσου, κατά τήν ὁμιλία τοῦ μεγάλου πρωτοπρ. π. Θεοδώρου Ζήση, τήν ἐρχόμενη Κυριακή. Διαβάστε τίς λεπτομέρειες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναβάλλεται η Ομιλία της Τετάρτης 30 Μαΐου

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ἀναβάλλεται ἡ ὁμιλία τῆς Τετάρτης 30 Μαΐου 2018, λόγω τῆς γενικῆς ἀπεργίας (καί τῶν μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς) μέ συνέπεια τήν δυσκολία προσέγγισης στήν αἴθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής. Ἀνανεώνεται τό πρόγραμμα γιά τή μεθερχόμενη Τετάρτη 5 Ἰουνίου στίς 7:00 μμ.

π.Νικόλαος Μανώλης, Η καταδίκη της ασέβειας αποτελεί γνώση της ευσέβειας (Μ. Αθανάσιος) [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Μία ἀποκαλυπτική ἐπιστολή τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, τοῦ ὁποίου τήν ἀνακομιδή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τιμοῦμε στίς 2 Μαΐου, ἐξετάζουμε σέ αὐτήν τήν Ὁμιλία μου. Ἐκεῖ ἀναφέρει τήν φοβερή κουβέντα: «…τῆς ἀσεβείας κατάγνωσις, αὐτάρκης πρός εὐσέβειάν ἐστι γνῶσις» πού σημαίνει ὅτι «ἡ καταδίκη της ἀσεβείας ἀποτελεῖ ἐπαρκῆ γνῶσιν τῆς εὐσεβείας». Αὐτός ὁ λόγος εἶναι ἀπάντηση σέ ὅσους ἐπισκόπους, ἱερεῖς , θεολόγους, ἁγιορεῖτες γέροντες καί πάσης φύσεως νανουριστές μᾶς μαλώνουν καί μᾶς συκοφαντοῦν λέγοντας πώς ἐπειδή εἴμαστε ἁμαρτωλοί καί δέν ἔχουμε γνώση τοῦ Θεοῦ δέ θά ἔπρεπε νά ὁμιλοῦμε γι Αὐτόν καί μάλιστα νά μήν πολεμοῦμε τίς αἱρέσεις καί οὔτε νά ἐλέγχουμε πατριάρχες καί ὑπόλοιπους αἱρετικούς καθώς εἴμαστε ἀδαεῖς. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος τούς ἁπαντᾶ καταντροπιάζοντάς τους καί θέτοντάς τους ἐνώπιον τῶν πραγματικῶν εὐθυνῶν τους. 

π.Θεόδωρος Ζήσης, Κήρυγμα της Κυριακής των αγίων Πατέρων [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου εἶναι τό θέμα τοῦ κηρύγματος ποῦ ἀκολουθεῖ. Ἡ σχέση τοῦ Εὐαγγελικοῦ καί τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς παρούσης Κυριακῆς μέ τούς Ἁγίους Πατέρες.   Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων 20-5-2018.

Τα είκοσι δύο χριστ. σωματεία Θεσ/νίκης να αγρυπνίσουν για τους δύο διωκόμενους ιερείς [ΒΙΝΤΕΟ]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Γιά μιά ἀκόμα φορά δέ βλέπουν τίποτα τά εἴκοσι δύο “ἀγωνιστικά” Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης πού κατάντησαν κολλητάκια μέ τό μητροπολίτη κ. Ἄνθιμο. Τί καί ἄν ὁ τελευταῖος ἀποδέχθηκε τίς ἀποφάσεις τῆς Ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τίς προωθεῖ στή μητρόπολή του; Τά σωματεῖα πού στό παρελθόν θά πολεμοῦσαν δῆθεν τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τώρα συνεργάζονται μέ τόν προαγωγό τῆς αἵρεσης ἀδιαφορώντας γιά τίς συνέπειες. Δέ χάνουν εὐκαιρία νά ἀποδείξουν τήν κοινή τους γραμμή μέ τόν αἱρετίζοντα γηραιό μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ζητοῦν καί λαμβάνουν τήν εὐλογία του, δηλώνοντας ὑποταγή στίς αἱρετικές φιλοδοξίες του. Τί νά πεῖ κανείς; Ὁ φόβος καί ἡ ἀθυμία δημιουργοῦν ὡς γνωστόν σύγχυση καί χάος στά μυαλά τῶν ὑποτελῶν. Ἔλαβαν λοιπόν εὐλογία νά τελεστεῖ ἀγρυπνία (στάχτη στά μάτια δηλαδή) ὑπέρ τῶν δυό στρατιωτικῶν μας πού βρίσκονται φυλακισμένοι ὑπό τῶν Τούρκων[1]

Ανοιχτή επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο: "Έχουμε φθάσει στο μη παρέκει"

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης         Μία ἀκόμα ὑποστηρικτική καί ὁμολογιακή ἐπιστολή ἀπευθυνόμενη πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἰερὠνυμο σᾶς παρουσιάζω μέ τήν παρούσα δημοσίευση. Ὁ λαός ἀντιστέκεται στήν αἵρεση καί αὐτό εἶναι τό πλέον ἐλπιδοφόρο μήνυμα στίς πονηρές ἡμέρες πού διερχόμαστε!

Γιατί, βρε πάτερ, να μη δίνουμε χρήματα στη Unicef;

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Κάθε φορά πού στά κηρύγματά μου ἤ στίς ὁμιλίες μου, ἐδῶ καί κάμποσα χρόνια, διατύπωνα τήν κάθετη θέση μου γιά τή Unicef καί γιά ἄλλους παγκόσμιους ὀργανισμούς, γιά θέματα φτώχειας, ὑγείας, ἰατρικῆς, πάντοτε μά πάντοτε γινόμουν δέκτης ἀρνητικῆς κριτικῆς. Συνήθως ἄκουγα εὐγενικά “μαλώματα” τοῦ τύπου: “Μά πάτερ, ἐνῶ εἶστε τόσο εὐαίσθητος, στό θέμα αὐτό σφάλλετε…”. Ποιό ἦταν τό σφάλμα μου; Ἁπλά βροντοφώναζα “μή δίνετε χρήματα σέ ὀργανισμούς ὅπως τή Unisef ἤ ὅπως…” καί ἀράδιαζα πληθώρα ἀπό παρόμοιους ὀργανισμούς παγκόσμιους καί ἐγχώριους.

Αυτά είναι τα θέματα της Κυριακάτικης Ομιλίας (27 Μαΐου 2018) του π.Νικολάου Μανώλη

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Τό τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς συμπλήρωμα στό κήρυγμα τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς καί τόν ὅσιο Ἰωάννη τόν Ρῶσσο, πού τήν ἁγία μνήμη του ἑορτάζουμε τήν ἴδια ἡμέρα, θά τιμήσω στήν ὁμιλία τῆς ἐρχόμενης Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς.  Δεῖτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀνακοίνωσης

π.Θεόδωρος Ζήσης, Η δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησού Χριστοῦ, εἶναι ἱ κορωνίδα τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν. Ἀκοῦστε τό κήρυγμα τοῦ μεγάλου πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση γιά να κατανοήστε τό μυστήριο τῆς ἑορτῆς αὺτῆς.   Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως 17-5-2018.

Παιδεραστία ή Πανσεξουαλισμός στα αρχικά LGBTP;

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης         Κάποτε πού εἶχα δημοσιεύσει τό ἄρθρο μου “τό παρδαλό δαιμόνιο τῆς ὁμοφυλοφιλίας”, εἶχα γίνει ἀποδέκτης πάρα πολλῶν εὐχαριστήριων μηνυμάτων ἀπό ὁμοφυλόφιλους πού εἶχαν ὠφεληθεῖ διαβάζοντάς το. Ἀρκετοί μάλιστα ἐνισχύθηκαν τόσο πολύ, ὥστε ζήτησαν τή βοήθεια πνευματικοῦ γιά νά καταφέρουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτό τό εἰδικό δαιμόνιο. Τό μήνυμά μου ἄλλωστε, ἀποσκοποῦσε στό νά κατανοήσουμε ὅλοι πώς ἡ ἐπίγεια ζωή μας εἶναι πάρα πολύ σύντομη καί δέν ἀξίζει νά μείνουμε ἀμετανόητοι χάνοντας τήν αἰώνια ζωή. Ὅσο ἔχουμε καιρό νά μετανοήσουμε ἄς τό κάνουμε χωρίς χρονοτριβή.

Ομολογιακές επιστολές προς τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης         Τίς θερμές εὐχαριστίες καί τίς εὐχές μου ἀπευθύνω στό ζεῦγος τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν πού βρῆκε τό θάρρος νά στηρίξει τόν ἀγώνα ἡμῶν τῶν διωκόμενων ἱερέων τοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι εὔκολη ἡ ἀπόφαση τους καί αὐτό τήν ἀναδεικνύει ὡς ἐξόχως σπουδαία καί ὁμολογιακή. Ἐλπίζω ὁ κ. Ἱερώνυμος νά ἀκούσει τίς ἄδολες φωνές τῶν ἀγαπητῶν Λάμπρου καί Στυλιανῆς, γιά νά ἀποφύγει τήν παγίδα στήν ὁποία προσπαθεῖ νά τόν ἐμπλέξει ὁ μητροπολίτης τῆς μοχθηρῆς μητρόπολης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, σέρνοντας καί ὁλόκληρη τήν Ἱεραρχία στήν πλεκτάνη. Ἐπιστολή 1η ΠΡΟΣ τον Πρόεδρον της Ιεραρχίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο.                                                                                           Κεφαλονιά 20/03/2018 Περί: Της παρανόμου παραπομπής στο Συνοδικό Δικαστήριο, των σεβαστών πατέρων, π. Θεοδώρου Ζήση και π. Νικολάου Μανώλη. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών κ Ιερώνυμε. Η απειροελαχιστότητά μας, τολμά να σας αποστείλει αυτό το γράμμα, καθοδηγουμένη πιστε…

Ελάτε στην Ομιλία του π.Ν. Μανώλη: «Προς Καβαλιώτες- Επιστημονική απάντηση σε ποταπό άρθρο περί χριστιανοταλιμπάν»

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Σᾶς ἐνημερώνω πώς τήν Τετάρτη 23 Μαΐου, θά ἀναπτύξω τό θέμα: "Πρός Καβαλιώτες- Ἐπιστημονική ἀπάντηση σέ ποταπό ἄρθρο περί χριστιανοταλιμπάν".  Ἀφορᾶ ἀπάντηση στό "ἄρθρο" «Ο...τηλεβόας: Μητροπολίτης, καθολικοί και..."Χριστιανοταλιμπάν"»
Δεῖτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀνακοίνωσης:  Στὰ πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" τὴν Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018, στὶς 7:00 μμ., στὴν αἴθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” τοῦ “Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής” (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, τηλέφωνο: 2310 515786), θὰ ἀναπτύξω τό θέμα: 
«Προς Καβαλιώτες- Επιστημονική απάντηση σε ποταπό άρθρο περί χριστιανοταλιμπάν» 
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Μήπως να μην προκαλούσατε κύριε Μπουτάρη με τέτοιες υβριστικές δηλώσεις;

​Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ἐσεῖς, κύριε Μπουτάρη, δέν ἔχετε καμιά εὐθύνη γιά τήν ἀπαράδεκτη ἐπίθεση ἐναντίον σας; Μήπως σπείρατε ἀνέμους καί θερίζετε θύελλες; Ἔχετε προσβάλει ἐπανειλημμένως τό ἐθνικό καί θρησκευτικό συναίσθημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἰδιαιτέρως τῶν Μακεδόνων καί τῶν Ποντίων. Φυσικά καί εἶναι καταδικαστέες οἱ ἐνέργειες βίας ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχονται, ἀλλά τό ἴδιο καταδικαστέες εἶναι καί οἱ ἀνθελληνικές και προκλητικές δημόσιες δηλώσεις σας, ὅπως αὐτή πού ἀκολουθεῖ. Νομίζετε πώς, ὅταν ὁμιλεῖτε μέ αὐτό τόν ἀγενή καί ὑβριστικό τρόπο γιά τούς Ἕλληνες μάρτυρες τῆς γενοκτονίας ἀπό τούς Τούρκους, δέν προκαλεῖτε ἐμπάθειες; Κατά τή γνώμη μου, οἱ δηλώσεις σας αὐτές ἑδράζονται πάνω σέ φασιστικό καί ναζιστικό ὑπόστρωμα. Πιό ἀκραῖες δέ γίνεται...

Μοναχού Σεραφείμ (Ζήση), Απάντηση στις κριτικές ερωτήσεις του κ. Αδαμαντίου Τσακίρογλου

(περί ακοινωνησίας, Ουκρανίας και τινών άλλων)
Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης         Ὁ ὁσιολογιώτατος μοναχός π. Σεραφείμ (Ζήσης), ὁ κατά πάντα συνετός καί σοφός ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός, προβαίνει στήν ἀκόλουθη ἐμπεριστατωμένη ἀπάντηση στούς ἐπικριτές του περί θεμάτων ἀκοινωνησίας, ἐκκλησιαστικῆς κατάστασης στήν Οὐκρανία καί ἄλλων. Τό Ἰστολόγιο “Κατήχησις” καθώς καί ἡ Ἰστοσελίδα “Κατάνυξις” μέ χαρά δημοσιεύουν τήν παροῦσα μελέτη.

Προβληματική η έρευνα που παρουσιάστηκε από ακαδημαϊκούς για την αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Εἶναι γνωστή ἡ τακτική τῶν ὑπέρμαχων τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ κινήματος νά στηρίζονται σέ ἀμφίβολης ἐπιστημονικῆς ὀρθότητας εὑρήματα, προκειμένου νά πείσουν γιά τά μέτρα πού θέλουν νά ἐπιβάλουν στήν κοινωνία. Τό ἴδιο ἔγινε καί στό προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο περί ἀναδοχῆς τέκνων, κατά τό ὁποῖο παρουσιάστηκε στήν Ἑλληνική Βουλή κείμενο 55 ἀκαδημαϊκῶν, πού ἰσχυρίστηκαν ὅτι ἡ ἐπιστημονική βιβλιογραφία «καταλήγει στό ξεκάθαρο συμπέρασμα ὅτι ὁ σεξουαλικός προσανατολισμός τῶν γονέων δέν ἔχει μετρήσιμες ἐπιπτώσεις στήν ποιότητα τῶν σχέσεων γονέα-παιδιοῦ».

Αυτός είναι ο «αχταρμάς» που μου περιέγραφε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης         Θά θυμάστε ἐνδεχομένως τόν «ἀχταρμά» τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου ἀπό προηγούμενες Ὁμιλίες μου. Τότε πού μοῦ περιέγραψε μέ ποιόν τρόπο ὅλες οἱ θρησκεῖες θά ἀποδεχτοῦν τήν “ἑνότητα” καί πώς ὅλοι, ἀπό διαφορετικές ὁμολογίες καί θρησκεύματα, θά συμπροσεύχονται καί θά συλλειτουργοῦν στόν ἴδιο «ναό», στήν ἴδια «ἁγία τράπεζα», μέ τό ἴδιο «ἅγιο ποτήριο» διατηρώντας ἡ κάθε θρησκεία τά δικά της δόγματα. Τότε μοῦ εἶπε ἐπίσης πώς κανείς δέ θά ἀντιδράσει, γιατί θά μᾶς ἐπιβάλουν αὐτή τήν ἐνότητα «λάου λάου» καί πώς ὁ λαός θά εἶναι ἀπό κάτω σάν «ἀχταρμάς».

Αυτά είναι τα θέματα της Κυριακάτικης Ομιλίας (20 Μαΐου 2018) του π.Νικολάου Μανώλη

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης      Τούς ἁγίους 318 θεοφόρους Πατέρες τῆς πρώτης (Α΄) Οἰκουμενικῆς Συνόδου θά τιμήσω στήν προσεχή ὁμιλία μου κατά τήν πρώτη ὥρα.
     Στή δεύτερη ὥρα θά ἀναφερθῶ στήν ἐκκλησιαστική καί πολιτική ἐπικαιρότητα. Δεῖτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀνακοίνωσης