Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οι γελοιότητες του μητροπολίτου Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ἔλαβα τήν παρακάτω ἐπιστολή ἀπό γνωστή μου ἑλληνίδα πού ζεῖ στό Μόναχο τῆς Γερμανίας. Ἡ εἴδηση καί τό σχόλιό μου γιά τίς ἀθεολόγητες θέσεις του μητροπολίτη Ν. Ἰωνίας και Φιλαδελφείας, τῆς ἔδωσε τό ἔναυσμα γιά τήν ἐπιστολή αὐτήν.
Τά στοιχεῖα τῆς ἀποστολέας τά διατηρῶ στό ἀρχεῖο τῆς ἠλεκτρονικῆς μου διεύθυνσης.

20 Μαρτίου 2018
Μόναχο
Σεβαστέ μου πάτερ Νικόλαε,
εἶναι γελοῖες οἱ τοποθετήσεις τοῦ μητροπολίτη Ν. Ἰωνίας γιά τόν Στίβεν Χότκινκ, τοῦ μεγάλου ἐπιστήμονα μέ τήν ἔρευνα γιά σκοτεινές τρύπες.
Ἡ ἐπιστήμη κάθε ἐποχῆς προχωρεῖ ἀνάλογα μέ τά μέσα τεχνολογίας πού διαθέτει γιά ἔρευνα, μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο, χημικές οὐσίες κλπ.
Ὁ Χότκινκ ἀνακάλυψε τίς σκοτεινές τρύπες καί ἔρχεται νά μᾶς πεῖ, ὅτι ὁ κόσμος δέν δημιουργήθηκε ὅπως τόν περιγράφει ἡ Ἁγία Γραφή.
Αὔριο, μπορεῖ νά ἔχουμε κάποια ἀλλά μέσα στή διάθεσή μας γιά νά ἀνακαλύψουμε ὅτι ὄντως ὁ κόσμος δημιουργήθηκε ὅπως τόν περιγράφει ἡ Ἁγία Γραφή.
Κάτ ἀρχάς ἕνας λειτουργός τοῦ Θεοῦ καί κάθε πιστός, πρέπει νά ἀποδέχεται, ὅτι μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Θεός μέ τήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, διότι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι Ἀληθής καί τέλειος, ἄσχετα ἄν δέν τόν καταλαβαίνουμε· ἄλλωστε πώς νά καταλάβει ὁ πεπερασμένος νοῦς τοῦ ἀνθρώπου τόν ΠΑΝΣΟΦΟ ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Ὁ Χότκινκ ὅσο σπουδαῖος ἐπιστήμονας καί ἄν εἶναι, εἶναι πεπερασμένος νοῦς, ἀνακάλυψε ἕναν κόκκο σινάπεως μέσα στά ἄπειρα μυστήρια τοῦ ἀχανοῦς σύμπαντός τοῦ ὑλικοῦ καί πνευματικοῦ κόσμου, πού δημιούργησε ὁ Θεός.
Ἐξ ἀλλοῦ ὁ Χότκινκ δέν δημιούργησε τίποτε ἀπό τό μηδέν, δέν δημιούργησε τό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε τόν ἄνθρωπο. Δέν μᾶς ἐξήγησε μέ ποιά δύναμη κρατιέται τό σύμπαν στή θέση του καί ὑπάρχει τόσους αἰῶνες,·μήπως ἐξηγεῖται καί αὐτό μέ τίς μαῦρες τρύπες;
Κατ’ ἐμέ ἀποτελεῖ μία τραγική φιγούρα, διότι ἐνῶ θά τό ἤθελε πολύ περισσότερο ἀπό τήν ἐφεύρεση τῶν σκοτεινῶν τρυπῶν νά ἐφεύρει τή θεραπεία τῆς ἀσθένειάς του, ἐνῶ ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΥΦΛΩΝ, ΠΑΡΑΛΥΤΩΝ, ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ, ὁ Χότκινκ δέν μπόρεσε οὔτε τόν ἑαυτό του νά θεραπεύσει.
Αὐτό τό γεγονός εἶναι καθημερινότητα μέσα στήν ἐπιστήμη. Συνάντησα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίου, πού ὁμολογοῦσαν, ὅτι ἐνῶ μιά ζωή θεράπευαν ἀσθενεῖς, τώρα ἔχουν οἱ ἴδιοι ἀνάγκη βοηθείας ἀπό ἄλλους. Ἄλλος πού θεράπευσε καί καταπολέμησε ὄχι μόνον τόν καρκίνο ἀλλά καί πολλές ἀνίατες ἀσθένειες, αἰφνιδίως ἀπό τή μία στιγμή στήν ἄλλη ἔφυγε ἀπό τήν ζωή μέ συγκοπή καρδιᾶς.
Ὅλα αὐτά μᾶς δείχνουν, ὅτι ἡ σοφία τῶν ἀνθρώπων εἶναι πεπερασμένη καί συνεχῶς μεταβάλλεται καί τελειοποιεῖται, ἐνῶ ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ καί τά ἔργα τοῦ Θεοῦ εἶναι τέλεια καί τά ἔργα τοῦ μένουν ὅσο Αὐτός προόρισε.
Ὁ Χότκινκ καί οἱ σοφοί ἐπιστήμονες δέν εἶναι σέ θέση ν’ ἀνοίξουν ἀνεξερεύνητους δρόμους πού ὁδηγοῦν στό Θεό. Ὁ μόνος δρόμος πού ὁδηγεῖ στό Θεό εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός πού διεκήρυξε τίς μεγαλύτερες Ἀλήθειες γιά τόν Ἑαυτό Του, ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ Ὁδός, Υἱός τοῦ Εὐλογητοῦ, ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Κάθε φορά πρό τοῦ Πάσχα βομβαρδιζόμαστε μέ ἕνα σωρό ἀτομικές βόμβες ἄθεων ἐπιστημόνων, βλάσφημων καλλιτεχνῶν, τώρα καί ἀμφισβήτησης τῆς Γενέσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπό μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος ἀποδέχεται τή θεωρία ἑνός ἐπιστήμονα περισσότερο ἀπό τό Εὐαγγέλιο, σάν καί αὐτούς πού ἀποδέχονται τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου, ὅτι ὁ ἄνθρωπος προέρχεται ἀπό τόν πίθηκο, ὅπως ὁ Στυλιανός ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας, πού τόν ἤλεγξε ὁ μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος.
Ὅλοι αὐτοί σπέρνουν ζιζάνια ἀπιστίας.
Ὁ διάβολος δέν ἐγκατέλειψε τό ἀρχαιότερο ἔργο του νά σπέρνει ζιζάνια ἀπιστίας ἀρχίζοντας μέσα ἀπό τόν Παράδεισο καί συνεχίζοντας μέχρι συντέλειας τοῦ κόσμου.
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω τί λέγει τό ΠΝΕΥΜΑ τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάει.
Ἀσπάζομαι τή δεξιά σας
Βασιλική Μ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ανακοίνωση ομιλίας του π.Νικόλαου Μανώλη με θέμα «Ο επί πώλου όνου καθεσθήναι καταδεξάμενος»

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 21 Ἀπριλίου 2019, στίς 10:30πμ, ο π.Νικόλαος Μανώλης θά κάνει ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ ἐπί πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάμενος».Ἀπολυτίκιον Κυριακῆς τῶν Βαΐων Ἦχος α΄. Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

π.Νικόλαος Μανώλης, Η μήνυση του καθηγ. Θεοδώρου Γιάγκου κατά του προσώπου μου [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης      Ἡ Ὁμιλία ἀναφέρεταιστήν ἔγκληση τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη ἀπό τόν καθηγητή κ. Θεόδωρο Γιάγκου, δίνονται ἐξηγήσεις γιά τό λόγο πού ὁ καθηγητής ζητᾶ ἀπό τό δικαστήριο τήν παραδειγματική τιμωρία του.
Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή Α΄ Λουκᾶ, 23 Σεπτεμβρίουυ 2018, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής", πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στό 2ο ὄροφο. 

Καναπές - Κρεβάτι - Φέρετρο, Δεύτε τελευταίον ασπασμόν!

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Πέρασα σήμερα μέ τό αὐτοκίνητο ἔξω ἀπό τά κοιμητήρια τῆς Εὐαγγελίστριας στή Θεσσαλονίκη καί καθώς σταυροκοπήθηκα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν, συζήτησα πολύ ἔντονα μέσα μου τό λογισμό, πώς αὐτή εἶναι μία κατοικία, πού πρόκειται νά ἔρθω, νά μετακομίσω κάποια στιγμή. Καί πώς κανονικά μέ εὐχαρίστηση θά ἔπρεπε νά τό σκέφτομαι αὐτό, πού πάντα μέ συνέπαιρναν οἱ ἀλλαγές στή ζωή, οἱ νέες καταστάσεις. Μέ αὐτές τίς σκέψεις ἐπέστρεψα στό σπίτι καί ἀνοίγοντας τόν ὑπολογιστή, εἶδα πώς μία διαδικτυακή μου φίλη μοῦ εἶχε κοινοποιήσει αὐτό τό ἄρθρο. Ἁπλά ἐνίσχυσε τήν πεποίθησή μου καί τήν εὐχή πού εἶπα ἔξω ἀπό τά κοιμητήρια, “καί στά δικά μου”!