Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αν δεν εγκρίνει ο λαός ούτε εκκλησιαστικές αποφάσεις ούτε πολιτικές έχουν ισχύ

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 1, παράγραφος 2 και 3 τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος "θεμέλιο τοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία. Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τό λαό, ὑπάρχουν ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ Ἔθνους καί ἀσκοῦνται ὅπως ὁρίζει τό Συνταγμα”. Ὁ λαός διαχρονικά εἶναι ὁ ὑπερασπιστής τοῦ συντάγματος καί τῆς Δημοκρατίας. Ἄν αὐτός δέν ἐγκρίνει, καμιά ἐξουσία δέν μπορεῖ νά σταθεῖ. 
Καί στήν Ἐκκλησία "ὁ ὑπερασπιστής τῆς θρησκείας εἶναι τό ἴδιο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή ὁ ἴδιος ὁ λαός, ὁ ὁποῖος θέλει τό θρήσκευμά του νά εἶναι αἰώνια ἀμετάβλητο καί ὅμοιο μέ αὐτό τῶν Πατέρων του" ὅπως διακήρυξε ἡ σύνοδος τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τό 1848 σέ ἐπιστολή τους πρός τόν αἱρετικό Πάπα. Ἄν ὁ λαός δέν ἐγκρίνει καμιά ἀπόφαση τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης, ἀκόμα καί συνοδική, δέν μπορεῖ νά ἔχει ἰσχύ καί ἐφαρμογή. Σύμφωνα μέ αὐτά συνεπῶς, οὔτε ἡ Πολιτεία, οὔτε ἡ Ἐκκλησία μποροῦν νά ἀποφασίσουν ἤ νά ἐφαρμόσουν τό ὁτιδήποτε ἄν δέν τύχουν λαϊκῆς ἐγκρίσεως.
Στό θέμα τῶν ἡμερῶν, τῆς πολύπαθης καί φιλτάτης μας Μακεδονίας, καμιά Κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά πράξει ἀντίθετα μέ τή βούληση τοῦ λαοῦ. Ἡ θέση πού διαρρέει ἀπό πλευρᾶς Κυβέρνησης ὅτι ὅσο καί νά ἦταν τό πλῆθος στό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης στίς 21 Ἰανουαρίου καί ὅσο καί ἄν εἶναι στήν Ἀθῆνα τήν Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, ὅποια καί νά εἶναι ἡ βούληση τοῦ λαοῦ γιά τό ὄνομα Μακεδονία, ὁ πρωθυπουργός θά κάνει ὅτι θεωρεῖ ἐκεῖνος συμφέρον του γιά τήν πατρίδα, εἶναι ἀντισυνταγματική καί ἐξόφθαλμα ἀντεθνική καί ἀντιλαϊκή. Αὐτοί οἱ ψευτολεονταρισμοί τοῦ Μεγάρου Μαξίμου εἶναι δηλωτικοί τοῦ πνεύματος πού ἐμφορεῖ τήν Κυβέρνηση. Ἀνιστόριτοι, δοτικοί καί ἀπάτριδες νόες, στήν ὑπηρεσία τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης, ἐπιχειροῦν νά ἐπιβάλουν τήν ὁλοκληρωτική ὑποδούλωση τῆς ὑπερήφανης καί ἐλεύθερης ἑλληνικῆς ψυχῆς.
Ὁ λαός πρέπει νά ἀναλάβει τά πράγματα. Σέ αὐτόν ἀναλογεῖ ἡ ἱστορική εὐθύνη νά παραδώσει στίς ἑπόμενες γενιές ἀκέραια τήν Πατρίδα. Στό διάβα τῶν αἰώνων πού ἔρχονται, οἱ ἀπόγονοί μας πρέπει νά μᾶς εὐγνωμονοῦν πού στόν καιρό μας ἀντισταθήκαμε στίς ὕαινες πού θέλησαν νά κατασπαράξουν τό μέλλον τοῦ Ἔθνους καί ἀσφαλίσαμε τό μέλλον τους.
Τή στιγμή ποῦ ὁ λαός τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου, εἶναι διαποτισμένος ἀπό ἀλυτρωτισμό καί διεκδικήσεις, δέν εἶναι δυνατόν ὁ ἑλληνικός λαός νά μένει ἀμέτοχος στά τεκταινόμενα ποῦ ἀφοροῦν τήν ζωή του καί μέ τήν ἀνοχή του νά ἀναγνωρίζει μακεδονικό ἔθνος καί μακεδονική γλῶσσα, μακεδονική ὀντότητα στούς γείτονες. Δέν εἶναι δυνατόν νά χαρίζει τήν ἔνδοξή του Ἱστορία, τήν αὐταπόδεικτη ἐθνική παρακαταθήκη καί νά ἐπιτρέπει σέ ἀσήμαντα πολιτικά ἀναστήματα νά προδίδουν τίς αἰώνιες ἀξίες του. Βροντοφωνάζουμε νά μᾶς ἀκούσει ἡ ἑλληνοσώτρια Παναγία πῶς ἡ Μακεδονία μας εἶναι μία καί Ἑλληνική.
Στήν γείτονα χώρα, ὁ συνταγματικά θεμελιωμένος ἀλυτρωτισμός θά ἀποτελέσει βόμβα στά θεμέλια τοῦ Ἔθνους μας ἄν τούς παραχωρήσουμε τόν ὄρο “Μακεδονία”. Ἡ προπαγάνδα τῶν Σκοπίων διαποτίζει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων τοῦ Κρατιδίου αὐτοῦ μέ κάθε τρόπο. Αὐτό δέ θά σταματήσει μέ τήν ὑποτελή στάση τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης. Ἐνδεικτικό τοῦ κλίματος στήν γείτονα, εἶναι τό παράδειγμα πού ἀκολουθεῖ ἀπό τήν τηλεόραση τῶν Σκοπίων: 

Βρετανός χάνει σέ τηλεπαιχνίδι στά Σκόπια 23.000£ ἐπειδή ἀπάντησε «Ο Μ. Ἀλέξανδρος ἦταν Ἕλληνας»

Ἀηδία προκαλεῖ ἕνα τηλεπαιχνίδι, στό ὁποῖο  Ἄγγλος ἔχασε 23.000 λίρες ἐπειδή τόλμησε νά πεῖ ὅτι ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἦταν Ἕλληνας καί τόν διόρθωσε ὁ σχολιαστής λέγοντάς του μάλιστα “ἦταν Macedonian καί γεννήθηκε στήν Πέλλα!”
Δεῖτε τό βίντεο:

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ανακοίνωση ομιλίας του π.Νικόλαου Μανώλη με θέμα «Ο επί πώλου όνου καθεσθήναι καταδεξάμενος»

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 21 Ἀπριλίου 2019, στίς 10:30πμ, ο π.Νικόλαος Μανώλης θά κάνει ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ ἐπί πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάμενος».Ἀπολυτίκιον Κυριακῆς τῶν Βαΐων Ἦχος α΄. Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

π.Νικόλαος Μανώλης, Η μήνυση του καθηγ. Θεοδώρου Γιάγκου κατά του προσώπου μου [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης      Ἡ Ὁμιλία ἀναφέρεταιστήν ἔγκληση τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη ἀπό τόν καθηγητή κ. Θεόδωρο Γιάγκου, δίνονται ἐξηγήσεις γιά τό λόγο πού ὁ καθηγητής ζητᾶ ἀπό τό δικαστήριο τήν παραδειγματική τιμωρία του.
Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή Α΄ Λουκᾶ, 23 Σεπτεμβρίουυ 2018, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής", πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στό 2ο ὄροφο. 

Καναπές - Κρεβάτι - Φέρετρο, Δεύτε τελευταίον ασπασμόν!

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Πέρασα σήμερα μέ τό αὐτοκίνητο ἔξω ἀπό τά κοιμητήρια τῆς Εὐαγγελίστριας στή Θεσσαλονίκη καί καθώς σταυροκοπήθηκα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν, συζήτησα πολύ ἔντονα μέσα μου τό λογισμό, πώς αὐτή εἶναι μία κατοικία, πού πρόκειται νά ἔρθω, νά μετακομίσω κάποια στιγμή. Καί πώς κανονικά μέ εὐχαρίστηση θά ἔπρεπε νά τό σκέφτομαι αὐτό, πού πάντα μέ συνέπαιρναν οἱ ἀλλαγές στή ζωή, οἱ νέες καταστάσεις. Μέ αὐτές τίς σκέψεις ἐπέστρεψα στό σπίτι καί ἀνοίγοντας τόν ὑπολογιστή, εἶδα πώς μία διαδικτυακή μου φίλη μοῦ εἶχε κοινοποιήσει αὐτό τό ἄρθρο. Ἁπλά ἐνίσχυσε τήν πεποίθησή μου καί τήν εὐχή πού εἶπα ἔξω ἀπό τά κοιμητήρια, “καί στά δικά μου”!