Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Παράνομη & αντικανονική η παραπομπή στο συνοδικό των π. Θ. Ζήση & Ν. Μανώλη

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
 
Ἡ παράνομη καί ἀντικανονική παραπομπή (τοῦ π. Θεοδώρου καί τοῦ ὑποφαινόμενου) στό συνοδικό δικαστήριο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό (κατα)δικαστήριο τῆς μοχθηρᾶς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἀποτελεῖ τό θέμα τοῦ σύντομου ἄρθρου τοῦ κ. Νικ. Σαβόπουλου. Καταθέτει τά αὐτονόητα· δέν εἶναι βέβαιο ὅμως ὅτι οἱ διαστροφικοί νόες τῶν διωκτῶν μας θά κατανοήσουν τά γραφόμενα. Ἡ ἐμπάθεια ἀποκτηνώνει τίς φυσικές λειτουργίες τοῦ νοητικοῦ κρατώντας δέσμια τήν ψυχή σέ χαμερπές καταστάσεις ἐρείπωσης.  

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ ΚΑΙ π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ
Δημοσιεύθηκε σε ιστολόγια η είδηση τῆς παραπομπῆς στο Συνοδικό Δικαστήριο τῶν π. Θεοδώρου Ζήση (εδώ) και Νικολάου Μανώλη (εδώ), οι οποίοι βάσει τοῦ 15ος Κανόνος τῆς ΑΒ΄ Συνόδου διέκοψαν το μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου. Η παραπομπή αυτή είναι άκρως παράνομη και αντικανονική επειδή:
 1. Οι διακόψαντες το μνημόσυνο πατέρες, προ συνοδικῆς διάγνωσης, εφαρμόζοντας το πνεῦμα τοῦ 15ου Κανόνος, δεν δημιουργοῦν σχίσμα αλλά είναι άξιοι τιμῆς διότι προφυλάττουν την Εκκλησία από την αίρεση τοῦ Επισκόπου των. Γι’ αυτό καθορίζεται από τον Κανόνα η απαγόρευση τῆς τιμωρίας των: «Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι.»

  Οι ψευδεῖς κατηγορίες τῆς Μητροπόλεως είναι αποκύημα φαντασίας αιρετικῶν κληρικῶν που αναστατώνουν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι ανυπόστατες κατηγορίες κατά τῶν δύο αυτῶν πατέρων είναι:

  1. τοῦ σχίσματος,
  2. τῆς ἀπείθειας καὶ καταφρόνησης τῆς προϊσταμένης του ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς,
  3. τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν,
  4. τῆς ἐξύβρισης καὶ τῆς συκοφαντίας.

  Επιπλέον προστίθεται για τον πατέρα Θεόδωρο η εξωπραγματική κατηγορία τῆς φατρίας. (βλ.
  εδώ και εδώ)

  Οι λόγοι τῆς κανονικῆς διακοπής τοῦ μνημοσύνου για τις αιρετικές δοξασίες τοῦ κ. Ανθίμου αναφέρονται λεπτομερῶς στα εξῆς κείμενα:

  -
  Απαντητική Επιστολή π. Θεοδώρου Ζήση προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο 
 1. Βάσει τοῦ 15ου Κανόνος τῆς ΑΒ’ Συνόδου, η Ιερά Σύνοδος οφείλει να ασχοληθῆ με το αιρετικό φρόνημα τοῦ Μητροπολίτου Θεσ/κης και να τον παραπέμψει στο Συνοδικό Δικαστήριο. 
Πῶς όμως ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος που αδιαφοροῦν για την Ορθόδοξη Πίστη και την τήρηση τῶν Ιερῶν Κανόνων, δεχόμενοι την Κολυμβάριο αιρετική σύνοδο ως ορθόδοξη και όσα πρεσβεύει ο αιρετικός Πατριάρχης Κων/λεως, να καταδικάσει τον Θεσ/κης; Ενδεικτικῶς αναφέρω ότι οι αιρετικές αποφάσεις τῆς ληστρικῆς συνόδου τῆς Κρήτης και τα προσυνοδικά κείμενα δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος (εδώ).  
 1. Αν παρ’ ελπίδα, παρά τον Κανόνα καθαιρεθοῦν οι πατέρες αυτοί, ουσιαστικά είναι μήνυμα καταργήσεως τοῦ 15ου Ιεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ’ Συνόδου. Γι’ αυτό ας εγκαταλείψουν την Ορθόδοξη Εκκλησία οι ασεβεῖς αιρετικοί οικουμενισταί επίσκοποι και να βαδίσουν την πορεία τους προς το Βατικανό.  
Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος
θεολόγος - νομικός

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

π.Νικόλαος Μανώλης, Η μήνυση του καθηγ. Θεοδώρου Γιάγκου κατά του προσώπου μου [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης      Ἡ Ὁμιλία ἀναφέρεταιστήν ἔγκληση τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη ἀπό τόν καθηγητή κ. Θεόδωρο Γιάγκου, δίνονται ἐξηγήσεις γιά τό λόγο πού ὁ καθηγητής ζητᾶ ἀπό τό δικαστήριο τήν παραδειγματική τιμωρία του.
Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή Α΄ Λουκᾶ, 23 Σεπτεμβρίουυ 2018, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής", πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στό 2ο ὄροφο. 

Προσβλητικό ποίημα για τη Σημαία μας σε παιδάκι νηπιαγωγείου στη Δράμα!

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης         Ἔχει μεγάλη εὐθύνη ἡ ἑλληνική πολιτεία πού ἀφαίρεσε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τή λέξη “Ἐθνική”. Εἶναι κοινή διαπίστωση πιά πώς μέ τό πέρασμα τῶν χρόνων ἔχει χαραχτεῖ μία ἀντιεθνική καί ἀντιχριστιανική ἀγωγή στό δημόσιο σχολεῖο. Ὁ Ἐθνικός ὕμνος, Ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡ πρωινή προσευχή, ὁ ἁγιασμός τῆς νέας σχολικῆς περιόδου, τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τό μάθημα τῆς Ἱστορίας, ὅλα βρίσκονται σέ κρίση καί ἀμφισβήτηση ἀπό τά νέα προγράμματα σπουδῶν καί τήν ἀθεϊστική νοοτροπία τῶν ἰθυνόντων. Ἄν προστεθεῖ στό νοσηρό περιβάλλον τοῦ σχολείου καί ἡ ἀλόγιστη, ἑωσφορική καί νεοταξική προπαγάνδα ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἔχουμε ἕνα ἐκρηκτικό μίγμα. Στίς χρωματικές ἀποχρώσεις τῶν gay pride πού ἐμπνέονται ἀπό τό παρδαλό δαιμόνιο τῆς βρωμερῆς ἁμαρτίας, παραπέμπει ἀκόμα καί αὐτό τό ἀπίστευτο περιστατικό σέ νηπιαγωγεῖο τῆς Δράμας. Ἀνακάλυψα αὐτήν τήν εἴδηση σέ προσωπικό λογαριασμό χρήστη στό facebook καί σᾶς τήν παραθέτω. Δεῖτε καί καμαρῶστε...

ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ: Ένοχος για Σχίσμα ο π. Νικόλαος Μανώλης - Παραπέμπεται στο συνοδικό δικαστήριο

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ὁμόφωνα τὸ καταγέλαστο ἐπισκοπικὸ δικαστήριο τῆς μοχθηρᾶς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἀπεφάσισε πὼς ὁ γράφων, π. Νικόλαος Μανώλης, εἶναι ἔνοχος γιὰ τὰ ἀδικήματα τοῦ σχίσματος, τῆς ἀπείθειας καὶ καταφρόνηση τῆς προϊσταμένης του ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν, τῆς ἐξύβρισης καὶ τῆς συκοφαντίας.