Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

π.Νικόλαος Μανώλης, Εύχομαι η καρδιά σας να γίνει Σπήλαιο της Γεννήσεως

Τοῦ π. Νικολάου Μανώλη
Ἀγαπητά μου παιδιά, “Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε”!

Τί νὰ σᾶς εὐχηθῶ ἀπὸ τὸ ἀγωνιστικὸ μετερίζι τῆς ἰδιότυπης ἐξορίας ποὺ βρίσκομαι, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς δικαστικῆς δίωξης καὶ τοῦ ἐπισκοπικοῦ δικαστηρίου; Μπορεῖ ἕνας ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν Πίστη του, παρὰ τὶς ὅποιες δαιμονικὲς πρακτικὲς τῶν διωκτῶν του, νὰ στερεῖται τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ; Εἶναι δυνατὸν τὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀτελείωτης ἀκοινωνησίας καὶ τῶν ἀτέρμονων “προσωρινῶν ἀπαγορεύσεων” ἐκ μέρους τῶν διωκτῶν μου, νὰ μὲ περιορίζουν στὴν ἀπόλαυση τοῦ ἱεροῦ Δωδεκαημέρου; Φυσικὰ θὰ μποροῦσαν νὰ μὲ ἐπηρεάσουν ὅλα αὐτά. Νὰ μοῦ στεροῦσαν τὴ χαρά, νὰ μὲ ὁδηγοῦσαν στὴν θλίψη καὶ τὴν ἀπελπισία. 

Ἀλλὰ οἱ προσευχὲς σας ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, δὲν τὸ ἐπέτρεψαν. Ὁλόκληρο τὸ 2017, ἡ στήριξή σας, οἱ προσευχὲς καὶ εὐχὲς σας καρποφόρησαν μέσα μου. Νά! Στέκομαι στὰ πόδια μου καὶ πανηγυρίζω μαζί σας! Δοξολογῶ τὸν Κύριο καὶ ἀναφωνῶ: «Τὶς ἠμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλίψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. ἂλλ  ἐν τούτοις πάσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἠμᾶς. πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστώτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τὶς κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἠμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίω ἠμῶν» (Ρωμ. η΄ 35-39).

Ἀνταποδίδοντας τὴν ἁπλόχερη ἀγάπη σας, σᾶς εὐλογῶ. Μὲ τὰ δύο μου χέρια ὑψωμένα στὸν Οὐρανὸ εὔχομαι γιὰ τὸν καθένα σας, εἴτε πνευματικό μου παιδί, εἴτε εὐλογημένο ἐνορίτη, εἴτε συγγενή μου, εἴτε φίλο μου κοντινὸ ἢ μακρινό, ἀναγνώστη καὶ ἀκροατὴ τῶν Ὁμιλιῶν, εἴτε διαδικτυακὸ φίλο, ὅλους σας εὐλογῶ. Εἰσπράττω ἀγάπη ἀπὸ ὅλους καὶ σὲ ὅλους εὔχομαι. Ὁ γεννηθεῖς Κύριος νὰ γεννηθεῖ στὴν καρδιὰ τοῦ καθενός. Ὁ δημιουργὸς καὶ πλουτανοδότης Χριστός, νὰ χτίσει στὶς καρδιὲς σας τὸ σπήλαιο τῆς Γεννήσεως. Ἐκεῖ μέσα νὰ γεννηθεῖ τὸ θεῖο Βρέφος, ἐκεῖ νὰ βιώσετε τὸν Παράδεισο! Ἀμήν!

Καλὰ Χριστούγεννα παιδιά μου!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ανακοίνωση ομιλίας του π.Νικόλαου Μανώλη με θέμα «Ο επί πώλου όνου καθεσθήναι καταδεξάμενος»

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 21 Ἀπριλίου 2019, στίς 10:30πμ, ο π.Νικόλαος Μανώλης θά κάνει ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ ἐπί πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάμενος».Ἀπολυτίκιον Κυριακῆς τῶν Βαΐων Ἦχος α΄. Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

π.Νικόλαος Μανώλης, Η μήνυση του καθηγ. Θεοδώρου Γιάγκου κατά του προσώπου μου [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης      Ἡ Ὁμιλία ἀναφέρεταιστήν ἔγκληση τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη ἀπό τόν καθηγητή κ. Θεόδωρο Γιάγκου, δίνονται ἐξηγήσεις γιά τό λόγο πού ὁ καθηγητής ζητᾶ ἀπό τό δικαστήριο τήν παραδειγματική τιμωρία του.
Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή Α΄ Λουκᾶ, 23 Σεπτεμβρίουυ 2018, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής", πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στό 2ο ὄροφο. 

Καναπές - Κρεβάτι - Φέρετρο, Δεύτε τελευταίον ασπασμόν!

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Πέρασα σήμερα μέ τό αὐτοκίνητο ἔξω ἀπό τά κοιμητήρια τῆς Εὐαγγελίστριας στή Θεσσαλονίκη καί καθώς σταυροκοπήθηκα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν, συζήτησα πολύ ἔντονα μέσα μου τό λογισμό, πώς αὐτή εἶναι μία κατοικία, πού πρόκειται νά ἔρθω, νά μετακομίσω κάποια στιγμή. Καί πώς κανονικά μέ εὐχαρίστηση θά ἔπρεπε νά τό σκέφτομαι αὐτό, πού πάντα μέ συνέπαιρναν οἱ ἀλλαγές στή ζωή, οἱ νέες καταστάσεις. Μέ αὐτές τίς σκέψεις ἐπέστρεψα στό σπίτι καί ἀνοίγοντας τόν ὑπολογιστή, εἶδα πώς μία διαδικτυακή μου φίλη μοῦ εἶχε κοινοποιήσει αὐτό τό ἄρθρο. Ἁπλά ἐνίσχυσε τήν πεποίθησή μου καί τήν εὐχή πού εἶπα ἔξω ἀπό τά κοιμητήρια, “καί στά δικά μου”!