Ο Παπισμός οδηγεί τους πιστούς του στη Αθεΐα και στον Ισλαμισμό [ΒΙΝΤΕΟ]

Επειδή η σοβαρή σύγχρονη έρευνα πρέπει να εξετάζει και να αξιολογεί τα πάντα, χωρίς ενδοιασμούς, διατηρώντας όμως τον ορθόδοξο προσανατολισμό των Πατέρων, είναι αξιοπρόσεκτο πώς στο παρόν βίντεο, ο λεγόμενος Καθολικισμός και στην ουσία Παπισμός, με τον ανύπαρκτο Χριστό - είδωλο που διδάσκει, στρέφει ολοένα και περισσότερο τους πιστούς του, είτε στην αθεΐα είτε κυρίως σε Ισλαμισμό, Ινδουϊσμό και Βουδισμό και μάλιστα με λογικοφανή επιχειρήματα. (Σχόλιο Αποστόλου Σαραντίδη)