π.Θεόδωρος Ζήσης: "Έτσι μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες" [mp3 - 2017]

π.Θεόδωρος Ζήσης: "Έτσι μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες" [mp3 - 2017]

Η παρηγορητική παρουσία του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, μέσα από τις επιστολές του, στον αγώνα ομολογίας απέναντι στην αίρεση του Oικουμενισμού. 

Απόσπασμα Ομιλίας του π. Θεοδώρου Ζήση που εκφωνήθηκε στις 9-8-2017 (salpismazois.blogspot.gr)