π.Θεόδωρος Ζήσης, Η Μεταμόρφωση και η Παραμόρφωση (Κήρυγμα Μεταμορφώσεως) [mp3 - 2017]

π.Θεόδωρος Ζήσης, Η Μεταμόρφωση και η Παραμόρφωση (Κήρυγμα Μεταμορφώσεως) [mp3 - 2017]

Κήρυγμα του π.Θεοδώρου Ζήση που εκφωνήθηκε την Κυριακή της Μεταμορφώσεως (6-8-2017).