Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή Ε' Λουκά [mp3-2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Ε' Λουκά [mp3 - 2016] 

Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης -Εκφ. 30/10/2016 Μέγεθος: 27,00MB- Διάρκεια: 00:29:33