Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή Δ' Λουκά [mp3-2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Δ΄ Λουκά [mp3 - 2016] 

Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης -Εκφ. 16/10/2016 Μέγεθος: 24,9MB- Διάρκεια: 00:28:37