Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Γ' Λουκά [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Γ΄ Λουκά [mp3 - 2016] 

Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης -Εκφ. 9/10/2016 Μέγεθος: 26,2MB- Διάρκεια: 00:28:37