Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Ζ΄ Λουκά [mp3-2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Ζ΄ Λουκά [mp3 - 2016]
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Ζ΄ Λουκά [mp3 - 2016].mp4
Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης -Εκφ. 6/11/2016 Μέγεθος: 23,8MB- Διάρκεια: 00:26:02 (6/11/2016) http://www.impantokratoros.gr/2F5C7DF7.el.aspx