Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Β' Λουκά [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Β΄ Λουκά [mp3 - 2016]
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Β΄ Λουκά [mp3 - 2016].mp4 Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης -Εκφ. 2/10/2016 Μέγεθος: 26,2MB- Διάρκεια: 00:28:37 (3/10/2016) http://www.impantokratoros.gr/2F5C7DF7.el.aspx