Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή μετά την Ύψωσιν [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή μετά την Ύψωσιν [mp3 - 2016] 

Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης -Εκφ. 18/9/2016 Μέγεθος: 23,8MB- Διάρκεια: 00:26:01 (20/9/2016) http://www.impantokratoros.gr/79D68109.el.aspx