Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου [mp3 - 2016]
Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης -Εκφ. 4/9/2016 Μέγεθος: 26,2MB- Διάρκεια: 00:28:41 (6/9/2016)  http://www.impantokratoros.gr/99D51700.el.aspx