Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Ι' Ματθαίου [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Ι' Ματθαίου [mp3 - 2016]
Ιερον Ησυχαστήριον Αγίου Γεωργίου Ανύδρου Εκφ. 28/8/2016 Μέγεθος: 20MB- Διάρκεια: 00:21:56 (29/8/2016)  http://www.impantokratoros.gr/811C6745.el.aspx