π. Τριαντάφυλλος Ξηρός, Περί της Οικουμενικής Κίνησης (+Αυγ. Καντιώτη) 6-11-2016 [mp3 - 2016]

π. Τριαντάφυλλος Ξηρός, Περί της Οικουμενικής Κίνησης (+Αυγ. Καντιώτη) 6-11-2016 [mp3 - 2016]