Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Θ' Ματθαίου [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Θ' Ματθαίου [mp3 - 2016]
Ιερον Ησυχαστήριον Αγίου Γεωργίου Ανύδρου Εκφ. 21/8/2016 Μέγεθος: 25,2MB- Διάρκεια: 00:27:34 (22/8/2016)  http://www.impantokratoros.gr/717717F7.el.aspx