Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Ε' Ματθαίου - Ανάλυση Αποστολικού αναγνώσματος [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Ε' Ματθαίου - Ανάλυση Αποστολικού αναγνώσματος [mp3 - 2016]
Ιερον Ησυχαστήριον Αγίου Γεωργίου Ανύδρου Εκφ. 24/7/2016 Μέγεθος: 21,8MB- Διάρκεια: 00:23:51 (26/7/2016)  http://www.impantokratoros.gr/C761114C.el.aspx