Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Μνήμη των Αγίων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενικής Συνόδου [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Μνήμη των Αγίων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενικής Συνόδου [mp3 - 2016]
Ιερόν Ησυχαστήριον Αγίου Γεωργίου Ανύδρου, Εκφ. 17/7/2016 Μέγεθος: 22,5MB- Διάρκεια: 00:24:35 (18/7/2016)  http://www.impantokratoros.gr/61BED1CF.el.aspx