Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Το καύχημά μας - Γραπτό Κήρυγμα (Κυριακή Προ της Υψώσεως)

εφημέριος του Ι.Ν. αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης
Κυριακή Προ της Υψώσεως, 11-9-2016 (Αποστολικό Ανάγνωσμα, Γαλ. στ 11-18)
Το καύχημά μας
Μετάφραση του αποστολικού αναγνώσματος (Γαλ. στ 11-18)
11 Κοιτάξετε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι, 12 Όσοι θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους (όσοι θέλουν να φανούν σπουδαίοι) επιδεικνύοντας κατόρθωμα στη σάρκα, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεσθε, μόνο και μόνο για να μη καταδιώκωνται εξ αιτίας του σταυρού του Χριστού,
13 Διότι ούτε αυτοί, που έχουν περιτομή, τηρούν το νόμο, αλλά θέλουν να περιτέμνεσθε σεις, για να καυχηθούν για τη δίκη σας σάρκα (διότι σας έπεισαν να κάνετε σ’ αυτήν περιτομή). 14 Αλλά σε μένα μη γένοιτο να καυχώμαι, παρά για το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθή (και νεκρωθή) ως προς εμένα, και εγώ έχω σταυρωθή (και νεκρωθή) ως προς τον κόσμο. 15 Στη θρησκεία βεβαίως του Ιησού Χριστού ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ ούτε η ακροβυστία (η απεριτμησία), αλλ’ η νέα δημιουργία (η πνευματική αναγέννησι), 16 Και σ’ όσους θα συμμορφώνωνται προς αυτή την αρχή, ευλογία και έλεος να είναι σ’ αυτούς, και γενικώς στον Ισραήλ του Θεού. 17 Στο εξής κανείς να μη με ενοχλή, διότι εγώ στο σώμα μου φέρω τα σημάδια των πληγών χάριν του Κυρίου Ιησού (και αυτά αποδεικνύουν, ότι είμαι γνήσιος απόστολος). 18 Η χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με το πνεύμα σας, αδελφοί, Αμήν".
Η σημερινή Κυριακή καλείται "Κυριακή προ της Υψώσεως". Ψάλλουμε σήμερα στην Εκκλησία μας με πίστη και πεποίθηση στη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: "Ο Σταυρός σου Κύριε, ως φως εκλάμπων, τας του σκότους φάλαγγας, αποδιώκει, και πιστούς, καταφαιδρύνει τους ψάλλοντας, Σταυρός υπάρχει, του κόσμου το καύχημα" (μεσώδιον κάθισμα του Σταυρού). Αυτός ο ύμνος αντιστοιχεί πλήρως με τη διατύπωση της σημερινής αποστολικής περικοπής. Στον στίχο 14, την μετάφραση του οποίου παραθέσαμε πιο πάνω, γράφει ο απόστολος Παύλος "εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω". Πράγματι, ο Σταυρός είναι το καύχημα των αποστόλων και όλων των χριστιανών. Με τη δύναμή του εξολοθρεύει τις σκοτεινές οντότητες της κολάσεως, τον διάβολο και τα δαιμόνια του, καταστρέφει τις πονηρές επιβουλές και σκορπίζει τα βέλη του πονηρού. Έκθαμβοι οι πιστοί μπροστά στην φωτεινή έκλαμψη του Σταυρού, δοξάζουν τον Θεό για το φοβερό και ανίκητο αυτό όπλο και καυχώνται για την ευλογημένη παρακαταθήκη της Πίστεως.
Πάρα πολύ σοφά ο άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, στο έργο του "Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως", αναφέρει τα εξής θεολογικά για τον Τίμιο Σταυρό. Όλοι μας ας έχουμε υπόψιν μας αυτά, ώστε προετοιμασμένοι από την σημερινή Κυριακή, να εορτάσουμε ορθόδοξα την εορτή Της Υψώσεως. Γράφει λοιπόν, ο μεγάλος αυτός άγιος Πατέρας.
"Αυτός (ο Τίμιος Σταυρός) έχει δοθεί σε μας σημάδι πάνω στο μέτωπό μας, όπως στον Ισραήλ η περιτομή· διότι με αυτόν αποχωριζόμεθα οι πιστοί από τους απίστους και γνωριζόμεθα. Αυτός είναι η ασπίδα και το όπλο και το σύμβολο της νίκης κατά του Διαβόλου. Αυτός είναι η σφραγίδα, δια να μη μας κτυπά ο ολοθρευτής, όπως λέγει η Γραφή. Αυτός είναι η ανάσταση των νεκρών, το στήριγμα αυτών που στέκονται, η βακτηρία των ασθενών, το ραβδί αυτών που ποιμαίνονται, η χειραγωγία αυτών που επιστρέφουν, η τελείωση αυτών που προοδεύουν, η σωτηρία της ψυχής και του σώματος, η απόκρουση όλων των κακών, ο πρόξενος όλων των αγαθών, η κατάργηση της αμαρτίας, το φυτό της αναστάσεως, το «ξύλον» της αιωνίου ζωής.
Πρέπει λοιπόν να προσκυνούμε το ίδιο το τίμιο ξύλο και αληθινά σεβάσμιο, στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του ο Χριστός θυσία προς χάρη μας, επειδή αγιάσθηκε με την αφή του αγίου του σώματος και αίματος, τα καρφιά, τη λόγχη, τα ενδύματα και τα ιερά «σκηνώματά» του, που είναι η φάτνη, το σπήλαιο, ο σωτήριος Γολγοθάς, ο ζωοποιός τάφος, η Σιών, η ακρόπολη των Εκκλησιών και τα παρόμοια, όπως λέγει ο θεοπάτωρ Δαυίδ· «Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον, ου έστησαν οι πόδες αυτού». Ότι δε εννοεί τον σταυρόν, φανερώνει το εξής· «Αναστηθι, Κύριε, εις την ανάπαυσίν σου»· διότι ακολουθεί τον σταυρό η ανάσταση. Αν δηλαδή είναι ποθητό το σπίτι και το κρεββάτι και το ένδυμα αυτών που αγαπούμε, πόσον περισσότερον αυτά που ανήκουν εις τον Θεόν και Σωτήρα, δια των οποίων και έχουμε σωθεί".
Ας ετοιμαστούμε αδελφοί να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή του Τιμίου Ξύλου, ώστε να λάβουμε την αγιαστική του δύναμη και με αυτήν να δοξάσουμε τον Χριστό μας. Αμήν!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προσβλητικό ποίημα για τη Σημαία μας σε παιδάκι νηπιαγωγείου στη Δράμα!

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης         Ἔχει μεγάλη εὐθύνη ἡ ἑλληνική πολιτεία πού ἀφαίρεσε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τή λέξη “Ἐθνική”. Εἶναι κοινή διαπίστωση πιά πώς μέ τό πέρασμα τῶν χρόνων ἔχει χαραχτεῖ μία ἀντιεθνική καί ἀντιχριστιανική ἀγωγή στό δημόσιο σχολεῖο. Ὁ Ἐθνικός ὕμνος, Ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡ πρωινή προσευχή, ὁ ἁγιασμός τῆς νέας σχολικῆς περιόδου, τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τό μάθημα τῆς Ἱστορίας, ὅλα βρίσκονται σέ κρίση καί ἀμφισβήτηση ἀπό τά νέα προγράμματα σπουδῶν καί τήν ἀθεϊστική νοοτροπία τῶν ἰθυνόντων. Ἄν προστεθεῖ στό νοσηρό περιβάλλον τοῦ σχολείου καί ἡ ἀλόγιστη, ἑωσφορική καί νεοταξική προπαγάνδα ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἔχουμε ἕνα ἐκρηκτικό μίγμα. Στίς χρωματικές ἀποχρώσεις τῶν gay pride πού ἐμπνέονται ἀπό τό παρδαλό δαιμόνιο τῆς βρωμερῆς ἁμαρτίας, παραπέμπει ἀκόμα καί αὐτό τό ἀπίστευτο περιστατικό σέ νηπιαγωγεῖο τῆς Δράμας. Ἀνακάλυψα αὐτήν τήν εἴδηση σέ προσωπικό λογαριασμό χρήστη στό facebook καί σᾶς τήν παραθέτω. Δεῖτε καί καμαρῶστε...

ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ: Ένοχος για Σχίσμα ο π. Νικόλαος Μανώλης - Παραπέμπεται στο συνοδικό δικαστήριο

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ὁμόφωνα τὸ καταγέλαστο ἐπισκοπικὸ δικαστήριο τῆς μοχθηρᾶς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἀπεφάσισε πὼς ὁ γράφων, π. Νικόλαος Μανώλης, εἶναι ἔνοχος γιὰ τὰ ἀδικήματα τοῦ σχίσματος, τῆς ἀπείθειας καὶ καταφρόνηση τῆς προϊσταμένης του ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν, τῆς ἐξύβρισης καὶ τῆς συκοφαντίας.

Θεολογική Ημερίδα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ & ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ δύο χρόνια μετά", ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΦΙΣΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Σᾶς παρουσιάζω τό Δελτίο Τύπου, τήν ἀφίσα καί τό πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας πού διοργανώνουν τά τέσσερα ἀγωνιστικά σωματεῖα μας γιά τήν Ὀρθοδοξία, τήν ψευδο - σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου καί τήν Ὀρθόδοξη Ἀντίσταση (διακοπή μνημοσύνου - ἀποτείχιση). Ἡ ἡμερίδα θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 16 Ἰουνίου 2018 στό Grand Hotel Palace καί θά δώσει ἀπαντήσεις στόν πιστό λαό, πού ἀγωνιᾶ γιά τήν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας.