Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Στ' Ματθαίου [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Στ' Ματθαίου [mp3 - 2016]
Ιερόν Ησυχαστήριον Αγίου Γεωργίου Ανύδρου Εκφ. 31/7/2016 Μέγεθος: 27,5MB- Διάρκεια: 00:30:02 (31/7/2016) http://www.impantokratoros.gr/409D0194.el.aspx