Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Αγία και Μεγάλη Τρίτη - η παραβολή των Δέκα παρθένων [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Αγία και Μεγάλη Τρίτη - η παραβολή των Δέκα παρθένων [mp3 - 2016]

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, Εκφων. (25/4/2016) Ηχητικό αρχείο MP3 - Διάρκεια 00:28:11- Μέγεθος 25,8MB (26/4/2016) http://www.impantokratoros.gr/C3ECC53C.el.aspx