Ο Ορθόδοξος Τύπος για τον π. Νικόλαο Μανώλη - ''Σύγχρονος ομολογητής, ηρωικός κληρικός''

Ορθόδοξος οµολογιακός λόγος ηρωικού κληρικού
ΕΝΑΣ από τους σύγχρονους οµολογητές κληρικούς µας είναι και ο π. Νικόλαος Μανώλης, από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δίνει µάχες για την προάσπιση της Ορθοδοξίας από την παναίρεση του Οικουµενισµού.Παραθέτουµε ένα απόσπασµα από οµιλία του:
«Μία είναι η αλήθεια· µία είναι η Πίστη· η Ορθόδοξη. Ο ∆ιάβολος θέλει να πλανέψει τον κόσµο όλο. ∆υστυχώς, έχει παρασύρει στην κόλαση τους Οικουµενιστές, τους έχει δεµένους χειροπόδαρα, έχουν πιαστεί στην παγίδα και προσπαθεί τώρα µέ αυτούς ως δολώµατα, να παρασύρει όλους τους Χριστιανούς...
Ο ∆ιάβολος βρήκε τον τροπο µέ τον Οικουµενισµό να πάρει τους ανθρώπους στην Κόλαση. Θα αντισταθούµε. Θα στηλώσουµε τα πόδια µας µέ πείσµα -εδώ χρειάζεται το ιερό πείσµα κι ας µας πούνε εγωϊστές! Να µην παρασυρθούµε από τη φωνή των σειρήνων της Ν. Εποχής και των Οικουµενιστών. ∆εν θα χαθούµε αν είµαστε ενωµένοι, κι αν είµαστε υπάκουοι στα λόγια των Πατέρων.
Σας έµαθα εφέτος να ανοίγετε τον Συναξαριστή. Ότι σας λέγουν έξω από τα βιώµατα των Πατέρων· ότι δεν υπάρχει στην Παράδοση της Εκκλησίας µας, µή το δεχθείτε. Θα δεχόµαστε µόνο τα λόγια των Αγίων Πατέρων.Μπορεί στο µέλλον να µή έχουµε ιερείς Ορθοδόξους να µας διδάξουν. Μπορεί να καταφέρουν και να µας κλείσουν το στόμα των ιερέων. Να φωνάζουν, όµως, τα γονίδια που έχετε µέσα σας· να διαλαλούν και να αντιλαλούν τον ορθόδοξο λόγο».
Όντως φοβερές οι επισηµάνσεις του π. Νικολάου Μανώλη! Ας ευχηθούµε ο Θεός να τον στηρίζει και να ενδυναµώνει το οµολογιακό του φρόνηµα!
Ορθόδοξος Τύπος, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2120