Χρ. Τασιός, Χερουβικόν ήχος Α' [mp3 - 2016]

Ο πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας κ. Τασιός Χρήστος ψάλλει τον Χερουβικό ύμνο σε ήχο Α΄ κατά τη θεία Λειτουργία, την Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά, στις 24/1/2016.