Πετυχημένο σκίτσο του Ιστολογίου Κατάνυξις για τη συνάντηση Πάπα και Πατριάρχου Ρωσίας    Πετυχημένο σκίτσο του Ιστολογίου Κατάνυξις για τη συνάντηση Πάπα  και Πατριάρχου Ρωσίας
   (Σχόλιο Κατάνυξις): Στο Ιστολόγιό μας δώσαμε ετικέτα Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ 2016 στη συνάντηση Πάπα-Πατριάρχη Ρωσίας, για να ομαδοποιήσουμε τις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν από τη συνάντηση αυτή και μετά.
Όχι από κάποια εμπάθεια, για την οποία μας κατηγορούν οι εμψυχωτές της οικουμενικής κίνησης, αλλά για να αποδείξουμε το αντίθετο, πως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η εξέλιξη αυτή δεν άφησε φυσικά αδιάφορο τον σκιτσογράφο της Κατάνυξης που μας προσφέρει ένα ακόμη εξαιρετικό σκίτσο. 
http://katanixis.blogspot.gr/