Χρ. Τασιός & Χρ. Βοσκίδης, Πασαπνοάρια Α΄ ήχου - Εωθινό Α΄ - Υπερευλογημένη [mp3 - 2016]

Ο πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας κ. Τασιός Χρήστος και ο λαμπαδάριος κ. Βοσκίδης Χρήστος, ψάλλουν τα Πασαπνοάρια σε ήχο Α΄, Το δοξαστικό Εωθινό Α΄, και το "Υπερευλογημένη" κατά τον Όρθρο, την Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά, στις 24/1/2016.