Σήμερα 8 Ιανουαρίου εορτάζει ο όσιος πατήρ ημών γέρων Αγάθων, καθηγούμενος της Ι. Μονής Κωνσταμονίτου!

Απολυτίκιον και Κοντάκιον της εορτής του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Αγάθωνος
(φωτογραφία από το χειρόγραφον ωρολόγιον της Ιερά Μονής Κωνσταμονίτου)