Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Οικουμενιστών λεχθέντα (μέρος Γ΄) [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Οικουμενιστών λεχθέντα (μέρος Β΄) [ΒΙΝΤΕΟ 2015] (Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Α΄ μέρος εδώ και το Β΄ μέρος εδώ)

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ - Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 (5/12/2015) http://www.impantokratoros.gr/218A1204.el.aspx