Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Οικουμενιστών λεχθέντα (μέρος Β΄) [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Οικουμενιστών λεχθέντα (μέρος Β΄) [ΒΙΝΤΕΟ 2015] (Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Α΄ μέρος εδώ)

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ - Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 (25/11/2015) http://www.impantokratoros.gr/C9AA677D.el.aspx