Πρόσφατη φωτογραφία με τον καθηγούμενο της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου γ. Αγάθωνα και τον π. Νικόλαο Μανώλη