(ΦΩΤΟ) Ο Γέροντας Αγάθων (καθηγούμενος της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου) 9-11-2015