Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Έχουμε τη δύναμη να πατούμε πάνω σε σκορπιούς και φίδια χωρίς να βλαφτούμε [mp3 - 2015]

Κήρυγμα 18/10/2015
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 - Αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά
Κήρυγμα του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη στο ευαγγελικό χωρίο, Λκ. 10,19: "ιδού δίδωμι υμίν την εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν υμάς ου μη αδικήση".
Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης.
Παρακολουθείστε το βίντεο: