«Οι οικουμενιστές θέλουν να ευπροσωπούν εν σαρκί» Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή προ της Υψώσεως. Ερμηνεία της Αποστολικής Περικοπής. Η περιτομή δεν σώζει ο Σταυρός σώζει [ΠΕΡΙΛΗΨΗ & mp3-2015]

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή προ της Υψώσεως. Ερμηνεία της Αποστολικής Περικοπής. Η περιτομή δεν σώζει ο Σταυρός σώζει (mp3-2015).jpg
Θέματα ανάρτησης: «Θαυμάζω ότι ούτω ταχέως μετατίθεσθε από του καλέσαντος υμάς εν χάριτι Χριστού εις έτερον Ευαγγέλιον…»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
(Η περίληψη είναι κόπος και σπουδή μιας πνευματικής μου κόρης. Η επεξεργασία του Βίντεο είναι κόπος και σπουδή των τεχνικών του Ιστολογίου “Κατάνυξις” (ενίοτε και άλλων). Να ’χουν όλοι τους την ευχή μου!) π. Νικόλαος Μανώλης
Κήρυγμα στην Κυριακή προς της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ακούμε στο ακόλουθο ηχητικό απόσπασμα, όπου η  Εκκλησία μας προσαρμόζει τους ύμνους και τα αγιογραφικά αναγνώσματα προς τον Τίμιο Σταυρό.
Η αποστολική περικοπή της Κυριακής προ της Υψώσεως, έχει σχέση με τον Σταυρό του Κυρίου. Ο π. Θεόδωρος, μας ομιλεί αρχικά σχετικά με την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ο επίλογος της οποίας αποτελεί την αποστολική περικοπή της ημέρας, και μας αναφέρει τους λόγους για τους οποίους την έγραψε ο Απόστολος.
Ας δώσουμε την προσοχή μας στο περιεχόμενο της αποστολικής περικοπής, στους λόγους του Αγίου Αποστόλου Παύλου, γιατί είναι πολύ σχετικό το θέμα της επιστολής ειδικά στις ημέρες μας, που ψευδοδιδάσκαλοι κηρύσσουν «έτερον ευαγγέλιον», ότι σώζεται ο άνθρωπος και στον ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ. Το κατεστημένο της εποχής εκείνης έχει πολλά κοινά με το σημερινό κατεστημένο.
Η αποστολική αυτή περικοπή απευθύνεται στον καθένα μας: Να καυχόμαστε για τον Σταυρό του Χριστού, να σηκώνουμε ευχαρίστως το φορτίο του. Να προσπαθούμε να είμαστε αρεστοί στον Θεό, να μη μας συγκινούν τα κοσμικά αγαθά και να νεκρώνουμε τα πάθη μας. Να έχουμε μέσα μας τον Χριστό μας και να μη μας αγγίζουν οι ψευτοδιδασκαλίες.

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή προ της Υψώσεως. Ερμηνεία της Αποστολικής Περικοπής. Η περιτομή δεν σώζει ο Σταυρός σώζει [mp3-2015]
Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Εκφ. 13/9/2015 Μέγεθος:27,4MB- Διάρκεια: 00:29:57 (13/9/2015) http://impantokratoros.gr/A81A3DFE.el.aspx