Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - ΚΛΙΜΑΞ, Όταν μας πληροφορήσει ο Θεός δεν κάνουμε πίσω [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

1η Έκδοση.
     2014-12-20 "ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ"
     - Στις αίθουσες κατηχήσεως του Ιερού Βυζαντινού Ναού Προφήτου Ηλιού Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της κατηχητικής συνάντησης "ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ". Ομιλητής είναι ο πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης. 
     Την εποχή εκείνη ήταν σε εξέλιξη, η απαράδεκτη δίωξη του πατρός, τα εμπόδια και οι απαγορεύσεις για τις Ομιλίες καθώς και για τις κατηχητικές και εφημεριακές του δραστηριότητες. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα προηγουμενα μαθήματα αυτού του τμήματος με την ερμηνεία του βιβλίου της "Κλίμακος" εδώ.
Παρακολουθείστε το βίντεο: