Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ευαγγέλιο της Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου (Γραπτό Κήρυγμα)

εφημέριος του Ι.Ν. αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης
Για τον "Στύλο Ορθοδοξίας" (Ιούνιος 2015, αρ. φ. 168)

Κήρυγμα στο «17 οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι[1]».
Ας δούμε κατά αρχάς στο σημείο αυτό την μετάφραση ολόκληρης της πολύ σπουδαίας σημερινής ευαγγελική περικοπής:
«Σεις είσθε το φως του κόσμου. Δεν δύναται να κρυβή πόλι, που είναι πάνω σε βουνό. Ούτε ανάβουν λύχνο και τον θέτουν κάτω από το μόδι, αλλ’ επάνω στο λυχνοστάτη, και σκορπίζει τη λάμψι του σε όλους, όσοι βρίσκονται στο σπίτι. Έτσι να λάμψη το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να ιδούν τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον πατέρα σας τον ουράνιο. Μη νομίσετε ότι ήλθα να καταργήσω το νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθινά σας λέγω, έως ότου παρέλθη ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μία γραμμή δεν θα ακυρωθεί από το νόμο, αλλά όλα θα γίνουν. Εκείνος δε, ο οποίος θα καταργήση μία από τις εντολές αυτές τις πολύ μικρές και θα διδάξη έτσι τους ανθρώπους, θα είναι πολύ μικρός για τη βασιλεία των ουρανών (δηλαδή θ’ αποκλεισθή από τη βασιλεία των ουρανών). Αντιθέτως, όποιος θα εφαρμόση και θα διδάξη, αυτός θα είναι μεγάλος (δηλαδή άξιος) για τη βασιλεία των ουρανών[2]».
Με την φράση «Δεν ήλθα να καταργήσω (το νόμο ή τους προφήτες), αλλά να εκπληρώσω», εξουδετερώνει κατ αρχάς ο Κύριος, την αναίδεια των Ιουδαίων, που στην ουσία κανέναν σεβασμό δεν απέδιδαν στον μωσαϊκό νόμο ή στους προφήτες (αφού αφ ενός δεν τον εφάρμοζαν και αφ ετέρου είχαν μεγάλη ευθιξία για αυτόν, αν και τον παρέβαιναν καθημερινά με τις πράξεις τους). Εκτός τούτου κάνει και κάτι άλλο σημαντικό και διαχρονικό. Κλειδώνει τα στόματα εκείνων των αιρετικών, που λέγουν πως συντάκτης της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο διάβολος! Με την φράση αυτή ο Χριστός, αποδεικνύει ότι, όχι μόνον δε την καταπολεμούσε, αλλά και ότι την δεχόταν.
Βλέπουμε λοιπόν πως η βλασφημία και περιφρόνηση κατά της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι τωρινό αμάρτημα, αλλά είναι πολύ παλαιό. Βέβαια το πραγματικό δυστύχημα είναι ότι και στις ημέρες μας, πολύς λόγος γίνεται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός ο λόγος, όταν είναι φανερά ενάντιος, ευκολότερα κάποιος μπορεί να τον διακρίνει και να τον πολεμήσει. Όταν όμως είναι κρυμμένος πίσω από δήθεν χριστιανικές θέσεις, όταν προέρχεται από εκκλησιαστικούς φορείς και όταν φέρει τον μανδύα του εκκλησιαστικού λόγου, τότε το πράγμα είναι περισσότερο επικίνδυνο και μπορεί πολύ εύκολα να παρασύρει τους απλούς και ανυποψίαστους χριστιανούς.
Ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας, λέγει σε μία εργασία του πως «ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν παρουσιάζεται ὡς βιβλίο θεοφανειῶν, ἀλλά ὡς βιβλίο ἐμφανίσεων ἑνός κτιστοῦ ἀγγέλου καί ἐμφανίσεων κτιστῶν συμβόλων. Ἡ ἐπικρατοῦσα στόν χῶρο μας περιφρόνηση πρός τήν Παλαιά Διαθήκη ἔχει παπική προέλευση, εἶναι δυτικό φροῦτο!»[3]. Με τον Οικουμενισμό επίσης από τον παπισμό εισήχθη αυτήν η περιφρόνηση και στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Σε άλλη εργασία του ο ίδιος ιεράρχης, που ως γνωστόν είναι καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της Έδρας Εισαγωγής εις την Π.Δ. και Ερμηνείας της Π.Δ. εκ του κειμένου των Ο΄, γράφει τα εξής δίνοντας μία εμπεριστατωμένη απάντηση στο ερώτημα «γιατί περιφρονείται η Παλαιά Διαθήκη»:
«Κατά την ταπεινή μου γνώμη η λανθασμένη αντίληψη για την Παλαιά Διαθήκη σχηματίζεται όταν την ερμηνεύουμε ιστορικά η ηθικολογικά και όχι θεολογικά. Πραγματικά, η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να ερμηνεύεται θεολογικά και πιο συγκεκριμένα να ερμηνεύεται χριστολογικά και όχι να την θεωρούμε απλά ως ένα βιβλίο που περιέχει την ιστορία του εβραϊκού λαού ή που περιέχει διηγήσεις για ηθική διδασκαλία. Αν την Παλαιά Διαθήκη δεν την ερμηνεύσουμε θεολογικά, τότε όχι μόνο δεν ωφελεί η ανάγνωσή της, αλλά και σκανδαλίζει και ζημιώνει. Στην συνέχεια θα αναφέρω μερικούς λόγους για τους οποίους, κατά την γνώμη μου, η Παλαιά Διαθήκη υποτιμήθηκε και από τους έσω και από τους έξω, και από ανθρώπους της Εκκλησίας δηλαδή και από εκτός αυτής, από ανθρώπους απίστους ή προβληματισμένους στην πίστη.
1.    Επειδή δεν βλέπουμε σ’ αυτήν τις θεοφάνειες του Ιησού Χριστού
2.    Επειδή έχει τάχα σκανδαλώδεις διηγήσεις και παρουσιάζει τον Θεό ως αυστηρό δήθεν και πολεμοχαρή
3.    Επειδή φαίνεται ως βιβλίο ιστορίας του εβραϊκού λαού και
4.    Επειδή αγνοούν το ωραίο της θεολογικό περιεχόμενο»[4]

Ας έχουμε αδελφοί μου, όλοι την Πίστη στη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας φωτίζει ώστε μελετώντας τα ιερά κείμενα να μένουμε ακλόνητα μέλη της Αγίας Του Εκκλησίας. Αμήν!


[1] Ματθ. ε17
[2] Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ με μετάφραση στη δημοτική, Ν.Ι. Σωτηροπούλου, εκδ. Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
[3] «Πρακτικὰ β´ Ἡμερίδος “ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ – Ἀλήθεια καὶ ψεύδη” (Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου 2012)», ἔκδ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ἀττικῆς
[4] H Παλαιά Διαθήκη Πολεμούμενη και Απολογούμενη, Σεβ. Ιερεμίου Φούντα Μητρ. Γόρτυνος Μεγαλουπόλεως, Αθήνα 2006.