Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, ''Δύναμις'' Νηλέως Καμαράδου [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, ''Δύναμις'' Νηλέως Καμαράδου [ΒΙΝΤΕΟ 2015]