«Βλασφημούσιν άρα οι καινοτόμοι και πόρρω του Πνεύματός εισι» Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή της Πεντηκοστής [ΠΕΡΙΛΗΨΗ & mp3-2015]

Θέματα ανάρτησης: Η σπουδαιότητα της ημέρας της Πεντηκοστής, Μητρόπολη των Εορτών, Διάδοχος του Χριστού επάνω στη γη είναι το Άγιο Πνεύμα, Η διαφορά του εκκλησιολογικού σχήματος ορθοδόξων και παπικών, Οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι: αιρέσεις και εκκοσμίκευση της Εκκλησίας, τον εκάστοτε πάπα «ου μόνον ου κοινωνικόν έχομεν, αλλά και αιρετικόν αποκαλούμεν»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

(Η περίληψη είναι κόπος και σπουδή μιας πνευματικής μου κόρης. Η επεξεργασία του Βίντεο είναι κόπος και σπουδή των τεχνικών του Ιστολογίου “Κατάνυξις” (ενίοτε και άλλων). Να ’χουν όλοι τους την ευχή μου!) π. Νικόλαος Μανώλης
Στο κήρυγμά του την Κυριακή της Πεντηκοστής, ο π. Θεόδωρος, μας συνδέει με τις προηγούμενες ομιλίες του, όπου μας ανέφερε τους λόγους για τους οποίους οι Μαθητές του Χριστού, μετά την Ανάληψή του, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, μετά χαράς μεγάλης. Ένας από τους λόγους αυτής της χαράς είναι ότι ο Κύριος, τους υποσχέθηκε ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς, θα τους αποστείλει άλλο διάδοχό του στη θέση του, ο οποίος θα τους φωτίσει, θα τους στηρίξει και θα τους οδηγήσει εις όλη την Αλήθεια. Αυτή η υπόσχεση, αυτή η επαγγελία, πραγματοποιείται την ημέρα της Πεντηκοστής.
Την ημέρα αυτή οι αγράμματοι ψαράδες επλήσθησαν Πνεύματος Αγίου. Με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος άρχισαν οι Άγιοι Απόστολοι να κηρύττουν σε ξένες, προηγουμένως άγνωστες γι’ αυτούς γλώσσες. Από τον πρώτο λόγο που εξεφώνησε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, συγκροτήθηκε η πρώτη χριστιανική κοινότητα, διότι μόλις άκουσαν το εμπνευσμένο του κήρυγμα, πίστευσαν 3.000 άνθρωποι. Γι’ αυτό η εορτή αυτή θεωρείται ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας.
Αναφερόμενος ο π. Θεόδωρος, στην σπουδαιότητα της ημέρας αυτής, μας ομιλεί για τα δύο σχέδια σωτηρίας: την οικονομία του Υιού και την οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Το σωτηριώδες σχέδιο του Κυρίου τελειώνει με την Ανάληψή του. Για να συνεχιστεί το σπουδαίο έργο του δεν μπορούσε να αφεθεί μόνο στα χέρια των ανθρώπων. «Συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω». Χρειαζόταν άλλος Παράκλητος. Αναλαμβάνει τώρα το Άγιο Πνεύμα, σαν ξεχωριστό πρόσωπο να επιτελέσει το δικό του έργο. Ανέρχεται Χριστός, διαδέχεται το Άγιο Πνεύμα.
Μας αναφέρει στο σημείο αυτό ο π. Θεόδωρος, την διαφορά του εκκλησιολογικού σχήματος των ορθοδόξων χριστιανών και των παπικών και αναλύει το πραγματικό νόημα της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Είναι η πραγματική Νέα Εποχή. Ενώ η λεγόμενη «Νέα Εποχή», η εποχή του αντιχρίστου που τώρα όλοι επικαλούνται, είναι στην πραγματικότητα η παλαιά εποχή, η εποχή της αθεΐας, η εποχή της ύλης, η εποχή της σάρκας.
Οι Άγιοι Απόστολοι χαρακτηρίζουν την εορτή της Πεντηκοστής ως Μητρόπολη των εορτών και ως σκοπό όλης της οικονομίας της ενσάρκου. Μας ομιλεί για την υμνογραφία της ημέρας αυτής, η οποία αποδίδει ακριβώς την σπουδαιότητα της εορτής. Μας λέγει πως ενέπνεε το Άγιο Πνεύμα τους χριστιανούς των πρώτων αιώνων και πως αυτή τη χαρά που ένιωθαν τότε πρέπει να τη ζούμε κι εμείς ζώντας μέσα στο περιβάλλον του Αγίου Πνεύματος.
Μας αναλύει επίσης πως ο διάβολος προσπάθησε να αλλάξει αυτή την εποχή, την χριστιανική εποχή, με τις αιρέσεις και με την εκκοσμίκευση. Και πως η Εκκλησία καταπολέμησε αυτούς τους κινδύνους. Μέχρι τον 8ο αιώνα ακολουθούσε και η Δύση τον δικό μας αγιοπνευματικό τρόπο και υπήρχε κι εκεί Άγιο Πνεύμα. Τώρα δεν υπάρχει στη Δύση Άγιο Πνεύμα.
Κλείνοντας το κήρυγμά του ο σεβαστός π. Θεόδωρος, μας μεταφέρει τι λέει ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης για την Δύση, πως χάσανε την χάρη του Αγίου Πνεύματος λόγω της έκπτωσης της πίστης και των καινοτομιών. Και όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει ο Άγιος Συμεών σαφώς ότι ο παπισμός είναι αίρεση και για τον εκάστοτε πάπα «ου μόνον ου κοινωνικόν έχομεν, αλλά και αιρετικόν αποκαλούμεν». Ενώ σήμερα όχι μόνο δεν τον αποκαλούμε αιρετικό αλλά και συμπροσευχόμαστε με αυτόν. Αντί πινακίου φακής προδώσαμε τα ήθη μας και την αγιότητά μας. Πρέπει να αντισταθούμε στην αποχριστιανοποίηση της χώρας μας και να αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Αμήν.

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή της Πεντηκοστής [mp3-2015]
Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Ηχητικό αρχείο  - Εκφων. (31/5/2015) - Διάρκεια 00:29:43 - Μέγεθος 27,2 MB [1/6/2015] http://impantokratoros.gr/0F6E7851.el.aspx