Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Άλλο Οικουμενική και άλλο Οικουμενιστική Σύνοδος [mp3 - 2015]

Κήρυγμα 24/5/2015
Κυριακή 24 Μαῒου 2015 - Κήρυγμα του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.
Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης.
Παρακολουθείστε το βίντεο: