Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ευαγγέλιο της Κυριακής του Τυφλού (Γραπτό Κήρυγμα)


εφημέριος του Ι.Ν. αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης (με τρίμηνη απόσπαση)
Για τον "Στύλο Ορθοδοξίας" (Απρίλιος 2015, αρ. φ. 166)

Κήρυγμα στὸ «Φως Είμι του κόσμου»[1]

«Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας»[2] θα μπορούσαμε και σε αυτήν την περίπτωση της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, να αναφωνήσουμε. Για όσα εξαιρετικά, πρωτάκουστα και υπερφυσικά συμβαίνουν στην θαυματουργική επέμβαση του Πλαστουργού Κυρίου μας που δημιούργησε για δεύτερη φορά μετά την δημιουργία του ανθρώπου, εκ του μη όντος, οφθαλμούς. Επίσης για την καταπληκτική ερμηνεία του θαύματος από τους ιερούς Πατέρες. Για την απίστευτη υμνογραφία που στολίζει την σημερινή Κυριακή. Από όλους αυτούς τους θησαυρούς θα προσπαθήσουμε να καταθέσουμε ολίγους μαργαρίτες σχετικά με την αποκάλυψη του Θεού πως ο Χριστός είναι το Φως.
Κατά τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο «όλα τα μέλη του σώματος μας είναι απόδειξη της σοφίας του Θεού. Πολύ όμως περισσότερο ο οφθαλμός. Καθ όσον αυτός διακυβερνά ολόκληρο το σώμα, αυτός δίνει το κάλλος σε όλο το σώμα, αυτός στολίζει το πρόσωπο, αυτός είναι ο λύχνος όλων των μελών· διότι αυτό που είναι ο ήλιος διά την οικουμένη, αυτό είναι ο οφθαλμός διά το σώμα. Αν σβήσεις τον ήλιο όλα τα κατέστρεψες και τα ανέτρεψες. Αν σβήσεις τους οφθαλμούς, τα πόδια είναι άχρηστα και τα χέρια και η ψυχή· διότι χάνεται η γνώση αχρηστευθέντων αυτών (των οφθαλμών).  Καθ όσον δι αυτών γνωρίσαμε τον Θεό· «Διότι τα αόρατα του Θεού βλέπονται καθαρά από τότε που εκτίσθη ο κόσμος διά μέσου των  δημιουργημάτων»[3]. Επομένως δεν είναι ο οφθαλμός μόνο λύχνος του σώματος, αλλά περισσότερο από το σώμα είναι λύχνος της ψυχής. Και ακριβώς διά τούτο έχει τοποθετηθεί , ωσάν ακριβώς σε κάποια βασιλική θέση, στο υψηλότερο μέρος του σώματος και προΐσταται των άλλων αισθήσεων»[4].
Είναι σαφές πως η ύπαρξη αυτού του υλικού και αισθητού οφθαλμού είναι μερικής μόνον αξίας αν πραγματικά απουσιάζει ή μένει ανενεργός ο άλλος, ο οφθαλμός της ψυχής. Γιατί στο συγκεκριμένο θαύμα της σημερινής εορτής, αλλά και γενικότερα στη ζωή, συναντούμε συχνά ανθρώπους που καμία βλάβη στα μάτια τους δεν έχουν αλλά συμπεριφέρονται σαν πραγματικοί τυφλοί! Και συμβαίνει πάλι, κάποιος να μην έχει το αισθητό φως αλλά να συμπεριφέρεται σαν τον φυσικότερο άνθρωπο! Η διαφορά είναι στην γνώση του Φωτός!
Ο Κύριος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Όπως γράφει ένας θεολόγος, σκορπίζει τις ακτίνες του όχι μόνο σε όσους έχουν οφθαλμούς και βλέπουν, αλλά και στους τυφλούς, τους οποίους θεραπεύει, εφόσον βέβαια δεν αντιστέκονται σε αυτό. Ο Χριστός λοιπόν, θα θεράπευε τον τυφλό αυτόν, ο οποίος αντιπροσώπευε και όλο τον τυφλόμενο και στο ηθικό σκοτάδι βυθισμένο κόσμο, διότι ήλθε για να είναι Φως του κόσμου. Αυτό μας ενθαρρύνει όλους να προσέλθουμε στον Χριστό που φωτίζει, ζωογονεί και ευφραίνει τις ψυχές μας. Σε ποιον άλλον θα έπρεπε να προσβλέπουμε εκτός αυτού; Πού αλλού θα έπρεπε να στρέψουμε τους οφθαλμούς μας, παρά μόνο στο Φως;
Γράφει ο ιερός πατήρ: «Ευεργετήθη ο τυφλός από την τύφλωσιν, καθόσον ανέβλεψε με τους εσωτερικούς οφθαλμούς… με την τύφλωσιν του αυτήν ανέβλεψεν»[5]. Δηλαδή, με την τύφλωσή του γνώρισε τον Θεό και τον αγάπησε. Ευεργετήθηκε από τον Χριστό και έγινε μαθητής του αλλά και διδάσκαλος της Πίστης απέναντι στους πνευματικούς ταγούς των Ιουδαίων. Φωτίστηκε από τον Χριστό και είδε Την Δόξαν Του. Ο άνθρωπος που βλέπει με τους εσωτερικούς οφθαλμούς, είναι ο φωτισμένος από τον ίδιο τον Χριστό. Αναγνωρίζει το Πνεύμα του Θεού μέσα του και βλέπει τα πάντα ως ο Χριστός. Εγκολπώνεται την Δόξα του Χριστού και γίνεται ο ίδιος Φως όπως Εκείνος.
Με τον τρόπο που μόλις περιγράψαμε, το «Φως Ειμί του κόσμου» γίνεται «Φως Εσμέν του κόσμου». Αυτό αφορά αποκλειστικά τους γνήσιους πιστούς της Εκκλησίας που μένουν με αναλλοίωτη, απαραχάρακτη μέσα τους την αποστολική και πατερική Πίστη της Ορθοδοξίας. Της Ορθοδοξίας της αναστάσεως, του φωτισμού, της ελπίδας, της χαράς. Μόνον μέσα σε αυτήν υπάρχει το Φως, δηλαδή ο Χριστός· οπουδήποτε αλλού υπάρχει μόνο το σκότος, δηλαδή ο Αντίχριστος.
Ας ψάλλουμε λοιπόν όλοι μαζί ευλογώντας τον Θεό, που μας διατηρεί μέσα στην Εκκλησία Του και μας παρέχει τη δυνατότητα να φωτιστούμε και να γίνουμε φωτοδότες του κόσμου. Ας ψάλλουμε το κοντάκιο της σημερινής ημέρας και ας παρακαλέσουμε με δάκρυα στα μάτια να μας χαρίζει ο Κύριος, τον λύχνο της ψυχής, όπως έκανε στον Τυφλό της σημερινής Κυριακής.
«Της ψυχής τα όμματα πεπηρωμένος, σοι Χριστέ προσέρχομαι, ως ο τυφλός εκ γενετής, εν μετανοίᾳ κραυγάζων σοι· Συ των εν σκότει το φώς το υπέρλαμπρον»[6].


[1] Ιω. 9, 5
[2] Ψαλμ, 103,24
[3] Ρωμ. 1,20
[4] Αγ. Ιω. Χρυσοστόμου, ΕΠΕ 14, Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, σελ. 33-35
[5] ομ. ανωτ. σελ. 29
[6] Κοντάκιον της Στ΄Κυριακής από του Πάσχα (του Τυφλού)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ανακοίνωση ομιλίας του π.Νικόλαου Μανώλη με θέμα «Ο επί πώλου όνου καθεσθήναι καταδεξάμενος»

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 21 Ἀπριλίου 2019, στίς 10:30πμ, ο π.Νικόλαος Μανώλης θά κάνει ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ ἐπί πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάμενος».Ἀπολυτίκιον Κυριακῆς τῶν Βαΐων Ἦχος α΄. Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

π.Νικόλαος Μανώλης, Η μήνυση του καθηγ. Θεοδώρου Γιάγκου κατά του προσώπου μου [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης      Ἡ Ὁμιλία ἀναφέρεταιστήν ἔγκληση τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη ἀπό τόν καθηγητή κ. Θεόδωρο Γιάγκου, δίνονται ἐξηγήσεις γιά τό λόγο πού ὁ καθηγητής ζητᾶ ἀπό τό δικαστήριο τήν παραδειγματική τιμωρία του.
Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή Α΄ Λουκᾶ, 23 Σεπτεμβρίουυ 2018, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής", πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στό 2ο ὄροφο. 

Καναπές - Κρεβάτι - Φέρετρο, Δεύτε τελευταίον ασπασμόν!

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Πέρασα σήμερα μέ τό αὐτοκίνητο ἔξω ἀπό τά κοιμητήρια τῆς Εὐαγγελίστριας στή Θεσσαλονίκη καί καθώς σταυροκοπήθηκα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν, συζήτησα πολύ ἔντονα μέσα μου τό λογισμό, πώς αὐτή εἶναι μία κατοικία, πού πρόκειται νά ἔρθω, νά μετακομίσω κάποια στιγμή. Καί πώς κανονικά μέ εὐχαρίστηση θά ἔπρεπε νά τό σκέφτομαι αὐτό, πού πάντα μέ συνέπαιρναν οἱ ἀλλαγές στή ζωή, οἱ νέες καταστάσεις. Μέ αὐτές τίς σκέψεις ἐπέστρεψα στό σπίτι καί ἀνοίγοντας τόν ὑπολογιστή, εἶδα πώς μία διαδικτυακή μου φίλη μοῦ εἶχε κοινοποιήσει αὐτό τό ἄρθρο. Ἁπλά ἐνίσχυσε τήν πεποίθησή μου καί τήν εὐχή πού εἶπα ἔξω ἀπό τά κοιμητήρια, “καί στά δικά μου”!