Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Εχθροί της Παναγίας του Ακαθίστου είναι οι φιλοπαπικοί [mp3 2015]

Κήρυγμα 27/3/2015
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 - Κήρυγμα του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη, στον Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, κατά την διάρκεια του Ακαθίστου Ύμνου.
Παρακολουθείστε το βίντεο: