Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας, Πρόγραμμα ακολουθιών 3ης Εβδομάδος Νηστειών 2015

Δείτε στη συνέχεια ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας, το πρόγραμμα ακολουθιών της 3ης εβομάδας νηστειών 2015 του Ι.Ν. αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης (από 8-15 Μαρτίου), εφημερίας του π. Νικολάου Μανώλη.