Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας, Πρόγραμμα ακολουθιών 1ης Εβδομάδος Νηστειών 2015

Δείτε στη συνέχεια ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα ακολουθιών της 1ης εβομάδας νηστειών 2015 του Ι.Ν. αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης.