Μέγας Βασίλειος: ''...όταν το κινδυνευόμενον είναι η Πίστις...το να ελέγχει κανείς, είναι Ομολογία ειλικρινής''