Την Κυριακή 1/2/2015 το πρωί, ο πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, θα αναλύσει Πατερικά για όλους ένα οικογενειακό θέμα

Ομιλία του π. Νικολάου Μανώλη: Οικογένεια, Ορθόδοξη ζωή, Οικογενειακές σχέσεις, σχέσεις συζύγων, ανατροφή παιδιών, παιδιά-γονείς, νέοι γονείς, νέοι παππούδες, εκκλησιαστική επικαιρότητα. Είναι μερικά από τα θέματα της Ομιλίας. 
Την Κυριακή 1/2/2015, 10.30-12.00 πμ 
- Στίς αἴθουσες κατηχήσεως τοῦ Ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Θεσσαλονίκης (Ἰέρωνος 8), στά πλαίσια τῆς ἀνοιχτῆς κατηχητικῆς συνάντησης "ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ".

Ἀφορά ὅλες τίς ἠλικίες τῶν ἐνηλίκων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν.
Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.
Ὀμιλητής εἶναι ὁ ὑπεύθυνος τοῦ πνευματικοῦ, κηρυκτικοῦ καί κατηχητικοῦ ἔργου τοῦ Ἱ. Ναοῦ, πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης.