Ο π. Νικόλαος Μανώλης ψάλλει το Άξιον εστί σε ήχο πλ.α΄ σπάθιον μέλος (Πρίγγου) [mp3 2014]

Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου.jpg
Προς τιμήν της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας (26 Δεκεμβρίου)