Τριαδικοί Ύμνοι Μεσονυκτικού της Κυριακής, Ψάλλει ο π. Νικόλαος Μανώλης [mp3 2014]

τριαδικοί ύμνοι.jpg
«Άξιον εστιν ως αληθώς, την υπέρθεον υμνείν Τριάδα, άναρχον Πατέρα και παντουργόν, συνάναρχον Λόγον, προ αιώνων εκ του Πατρός, αρρεύστως τεχθέντα, και το Άγιον Πνεύμα, το εκ του Πατρός αχρόνως εκπορευόμενον»
(Τριαδικός Ύμνος καθημερινού Μεσονυκτικού. Ψάλλεται σε ήχο δεύτερο)