Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

π.Νικόλαος Μανώλης, Βοηθός ο Προφήτης Ηλίας στην καθημερινότητά μας [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος, ὁ ἀδελφόθεος, σέ αὐτή τήν περικοπή τῆς ἐπιστολῆς του (Ἰακ. ε΄ 10-20), μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν ὑπομονή στίς κακοπάθειες, δείχνοντας τήν προσευχή ὡς τόν ἀσφαλή τρόπο ἀπόκτησής της. Ὁ χαριτωμένος ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ δέν ὁρκίζεται, γιά νά ἀποδείξει ὅτι εἶναι ἀληθινός, προσεύχεται στίς κακοπάθειες, ψάλλει στις χαρές, ζητᾶ τή θεραπεία τῶν σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν μέσω τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἐξολομογεῖται τά παραπτώματά του. Μιμεῖται τόν προφήτη Ἠλία καί ἐμπνέεται ἀπό αὐτόν στό θέμα τῆς Πίστης καί τῆς δύναμης τῆς προσευχῆς καί ἀγωνίζεται νά ἐπιστρέψει στό δρόμο τοῦ Θεοῦ τούς πλανεμένους ἀδελφούς, προσφέροντας διακονία σωτηρίας. Κήρυγμα στήν ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία, 20-7-2018. 

Ομιλία με θέμα: «Ο βλάσφημος θεομπαίχτης και η αγία Μαρία Μαγδαληνή»

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Τήν Κυριακή 22 Ἰουλίου 2018, θά ὁμιλήσω γιά τούς δῆθεν ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος, πού καταφέρονται ἐναντίον τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοθετώντας τήν βλάσφημη διδασκαλία τῆς γνωστικῆς αἱρέσεως περί σαρκικῶν σχέσεων τοῦ Κυρίου μας μέ τήν ἁγία Μαρία Μαγδαληνή. Δεῖτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀνακοίνωσης:

Η αιρετική "Αγία Οικογένεια" στην Παναγία Σουμελά και ''ματάκια'' για ξεμάτιασμα! [ΒΙΝΤΕΟ]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Παλαιότερα εἶχα ἀναρτήσει μία προειδοποίηση ἐδῶ στόblog μου τήν κατήχηση. “Ἐφιστοῦμε τήν προσοχή σέ ὅλους καί ἰδιαίτερα στούς νέους, στά νέα ζευγάρια,καθώς παρατηρεῖται τελευταῖα νά κυκλοφορεῖ ἡ αἱρετική εἰκόνα τῆς “ἁγίας οἰκογένειας” ὡς δῶρο γάμου καί νά δίνεται ὡς εὐλογία στίς νέες οἰκογένειες. Εἶναι παπική  παράσταση καί δέν ἔχει θέση στό εἰκονοστάσι μας.”

Απαράδεκτη κατάσταση στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Διαβάστε τό ἐρχόμενο Σάββατο στήν “Κατήχηση” τό ἀποκαλυπτικό ἀποκλειστικό ρεπορτάζ γιά τήν κατάντια τοῦ ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στό Βέρμιο. Προσβάλλεται ἡ Παναγία μας ἀσύστολα καί ἀπορῶ τί κάνει ὁ οἰκεῖος μητροπολίτης! Λίγες ἡμέρες μόλις πρίν ἀπό τήν ἱερή περίοδο τοῦ δεκαπενταύγουστου πού πανηγυρίζει ὁλόκληρος ὁ ἑλληνισμός τιμώντας εὐλαβικά τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ἰδίως ὁ ποντιακός ἑλληνισμός μέ τήν ἀπεριόριστη ἀγάπη καί τιμή στό συγκεκριμένο προσκύνημα, κάποιοι μέ δόλιο τρόπο θέλουν νά δηλητηριάσουν τό ὀρθόδοξο πνεῦμα στόν ἱερό αὐτό χῶρο.

''Το κεφάλι βρισκόταν στον πάτο του δοχείου... είχε μια έκφραση ακραίου τρόμου...''

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Σέ ὁλόκληρη τήν πλάση δέν ὑπάρχει πιό κακούργα μάνα ἀπό τή γυναίκα πού δολοφονεῖ τό παιδί της μέσα στά σπλάχνα της. Εἶναι τόσο βαρύ τό ἁμάρτημα πού ὑπάρχει εἰδικός χῶρος στήν Κόλαση γι αὐτήν. Δέν εἶναι μόνο ἡ αἰώνια τιμωρία πού θά ὑποστεῖ, ἀλλά εἶναι καί ἡ ψυχή αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ πού δέ βλέπει Φῶς Χριστοῦ. Κατακρεουργεῖται ἀπό δολοφόνους γιατρούς κατ’ ἐντολή ἄσπλαχνων γονιῶν καί μένει ἀδικημένο γιά πάντα. Οἱ βρωμεροί αὐτουργοί τοῦ τρομεροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος θά δώσουν λόγο στόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἡ τιμωρία τους σέ αὐτήν τήν ζωή, ἀλλά καί τά βασανιστήρια στήν ἄλλη θά εἶναι τρομερά. Τώρα νά ζητήσουν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ· μόνο αὐτό εἶναι ἱκανό νά ξεπλύνει τήν ἁμαρτία καί νά δώσει ἀνάπαυση στίς ψυχές τῶν βρεφῶν τῶν ἀμβλώσεων. Νά ζητήσουν τή συγχώρεση στό πετραχήλι τοῦ πνευματικοῦ, γιατί διαφορετικά δέν πρέπει νά ὀνομάζονται ἄνθρωποι. Αὐτά πού ἔζησε ὁ παθολογοανατόμος καί ἀναφέρονται στή συνέχεια, ἐλπίζω νά ταρακουνήσουν μερικούς ἄθλιους!

ΕΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης ΕΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ Μαζί μέ τόν ὁλόιδιο πόθο πού σάν βλαστάρι τεντώνεται νά φτάσει στήν ὡρίμανση, κάθε στάλα τῆς πρωινῆς δροσιᾶς καρποφορεῖ τόν ἔρωτα πού πραγματώνεται ἀθῶος κι ὄμορφος.

π.Φώτιος Βεζύνιας, Είναι η αγιότητα... προϋπόθεση της αποτείχισης; [ΚΕΙΜΕΝΟ-ΒΙΝΤΕΟ]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ εἰσήγηση τοῦ πρωτοπρ. π.Φωτίου Βεζύνια στήν Ἡμερίδα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καί Κολυμπάρι, δυό χρόνια μετά. Αἵρεση - Καθαίρεση - Ὀρθόδοξη Ἀντίσταση”, πού πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 16 Ἰουνίου 2018 στό Grand Hotel Palace Θεσσαλονίκης. Τό κείμενο τό παραθέτω καί σέ ἀρχεῖο scribd γιά τήν εὐκολότερη ἀποθήκευση στόν ὑπολογιστή σας. Ταυτόχρονα δημοσιεύω καί τό σχετικό βίντεο μέ τήν ὁμιλία του πατρός. Ὁλόκληρο τό βίντεο τῆς ἐκδήλωσης μπορεῖτε νά τό παρακολουθήσετε πατώντας ἐδῶ.

π.Νικόλαος Μανώλης, Να εργαζόμαστε τις αρετές [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ὁ ἀπόστολος Παῦλος σέ αὐτή τήν περικοπή τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς του (Ρωμ. στ΄ 18-23), μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν ἀνάγκη νά ἐγκαταλείψουμε τόν διάβολο πού διακονήσαμε στήν πρό Χριστοῦ ζωή μας καί νά δοθοῦμε ὁλοκληρωτικά στό Χριστό.  Κήρυγμα στήν περικοπή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου, 24-6-2018. 

π.Θεόδωρος Ζήσης, Η θεραπεία των δαιμονισμένων [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ὁ πρωτοπρ. π.Θεόδωρος Ζήσης ἑρμηνεύει τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας (Ματθ. η΄28 - θ΄1), ἀναλύοντας πολύ σημαντικά θέματα γιά τήν πνευματική μας ζωή. Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Κυριακή Ε΄ Ματθαίου, 1-7-2018.

Χαιρετίζω το νέο Ιστολόγιο "ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ"

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Ἕνα νέο Ἰστολόγιο ἔρχεται νά ταράξει τά λιμνάζοντα ὕδατα τῆς νοητικῆς ἀφασίας. Εὔχομαι ὁλόκαρδα στούς συντελεστές αὐτῆς τῆς προσπάθειας ἐπιτυχία στή δύσκολη ἀποστολή πρός δόξα τῆς Ρωμιοσύνης. 
ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ https://ethnegersis.blogspot.com/